👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Instruerande text

Skapad 2021-01-13 12:58 i Kungsholmens grundskola Stockholm Grundskolor
Under det här arbetsområdet kommer vi att träna på att skriva olika beskrivande och instrueranade texter.
Grundsärskola 4 Svenska
Att producera olika typer av texter är en utmaning för många och är därför också något man måste träna på. Det är precis vad vi ska göra under ett par veckor framöver. Tillsammans ska vi med bildstöd träna på att instruerande texter.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet med det här arbetsområdet är att utveckla din förmåga att:

 • med bildstöd arbeta med instruerande text.

Bedömning - vad och hur

Vad ska bedömas?

Din förmåga att:

 • med stöd av bilder arbeta med instruerande texter. 
 • med hjälp av bildstöd arbeta med en fungerande struktur för instruerande text. 
 • med hjälp av bilder sätta ihop en egen instruerande text, både för hand och med hjälp

Hur ska det bedömas? Genom;

 • Att du visar att du förstått vad en instruerande text är.
 • Att du bidrar till att skriva en instruerande text i grupp.

 

Undervisning och arbetsformer

 • Gemensamma genomgångar.
 • Arbeta med instruerande text utifrån strukturen med hjälp av bilder och ord. 

 

Arbetsgång 

v. 2

 • Uppstart av området, vi går igenom målen för att kunna ge och ta muntliga instruktioner
 • arbeta i Klara Svenskan - Tala, läsa, skriva s. 80 - 83,
 • Genomgång av strukturen för genren (rubrik, bakgrund, lista, stegvisa instruktioner)

 

v. 3

 • Vi går igenom målen för att läsa en instruerande text,
 • gemensamma övningar där du tillsammans med klasskamrater lär dig att känna igen och förstå textens struktur, 
 • arbeta i Klara Svenskan - Tala, läsa, skriva s. 81, 84 - 89,
 • gemensamt träna på att källkritiskt studera och granska bilder,
 • läsa och diskutera två instruerande texter i grupp

 

v. 4

 • Vi går igenom målen för att skriva en instruerande text
 • gemensamma övningar för att förbereda det egna skrivandet,
 • träna på strukturen (rubrik, bakgrund, lista, stegvisa instruktioner), tydliga och korta meningar, ämnesbegrepp, tidsord m.m.,
 • gemensamt skriva en instruerande text med hjälp av en checklista

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skriva texter för olika syften och mottagare,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan med stöd av bilder skriva ord och meningar.
  Sv  E 6
 • Dessutom medverkar eleven i att skriva och strukturera texter genom att använda mellanrum mellan orden, stor bokstav och punkt.
  Sv  E 6
 • Eleven kan medverka i att skriva för hand och på dator och i att använda digitala skrivverktyg.
  Sv  E 6