👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik 7D

Skapad 2021-01-13 13:03 i Bräntbergsskolan Umeå
Grundskola 7 – 9 Fysik
Materia Elektricitet Kraft och Rörelse Solsystemet

Innehåll

Fysik 7D vt21

Fyra Moment:

Materia

Elektricitet

Kraft och Rörelse

Solsystemet

 

Måndag

Onsdag

Fredag

2

 

Intro Materia,

Volym

3

Densitet/Täthet

Materias olika faser

Labb: Fasövergångar

4

Täthet/Densitet, Värme

Labb Vilken metall

 

5

Elektricitet atom laddning, Statisk elektricitet

Batteri-Lampa

Ledare-isolatorer

Spänning-Ström

6

Kopplingsövningar

Kopplingsövningar

Kopplingsövningar

7

Motstånd-Resistans

Kopplingsövningar

 

8

Kraft-Rörelse

Tröghet

Friktion

9

Fritt fall-kaströrelse

Hävstångslagen

 

10

Sportlov

11

Solsystemet/Rymdfart

Planeterna

Månens olika faser

12

Meteor/Meteorit

 

 

13

 

 

 

 Med Reservation för ändringar som vi idag inte känner till.

 

 

 Materia

 

Centrala innehåll som vi går igenom i momentet:

 Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur: Hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen.

 

Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering. 

 

Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.   

 

Begrepp som vi går igenom:

 All materia är uppbyggd av atomer, Atomens byggnad med kärna och elektroner, Vad kännetecknar ett grundämne, Exempel på grundämnen, Kemiska föreningar, Exempel på kemiska föreningar, Materians tre olika former fast, flytande och gasform, Smältning, Stelning, Ångbildning, Kondensation, skillnad på avdunstning och kokning, vattnets smält- och kokpunkt samt vad som händer med partiklarna, 

 

Att massa och vikt är samma sak, Att kilot är grundenheten för massa, Olika viktenheter som bygger på kilot, Vad är Volym, Måttenheter för volym liter, deciliter och milliliter, Att volym kan beräknas genom att ta längd*höjd*bredd, Skillnad på att mäta volym på ett regelbundet och ett oregelbundet föremål. Densitet och densitetsmätning.