👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden och tidslinjer vt-2021

Skapad 2021-01-13 13:48 i Långåsskolan Falkenberg
Grundskola F – 9 SO (år 1-3) Svenska
Eleverna ska få lära sig om människornas tidiga historia, livet på forntiden, olika tidlinjer och begrepp.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet med arbetsområdet är att eleverna ska få förståelse kring människornas tidiga historia och livet på forntiden samt olika tidslinjer och tidsbegrepp. Vi kommer fokusera på tidsperioderna: istiden (kort som introduktion), jägar-och bondestenåldern, bronsåldern och järnåldern.

Bedömning - vad och hur

Efter arbetet bedöms du utifrån hur väl du kan:

- Vilka tidsepoker som tillhör forntiden och i vilken ordning perioderna kom.

- Hur människorna levde under de olika tidsperioderna med fokus på; Boplats, mat, djur, kläder, hur barnen levde och hur de vuxna levde.

- Iaktta spår från forntiden; grottmålningar, hällristningar...

- Skriva en faktatext till vardera tidsperiod.

Du visar din kunskap genom att delta i samtal och diskussioner samt lösa olika uppgifter kopplade till området.

Undervisning och arbetsformer

Vi introducerade arbetsområdet med att ta reda på vad vi redan kan om området, vad vi vill veta och hur vi kan ta reda på det. Sedan åkte vi till Istiden, där det var väldigt kallt och vi fick klä på oss varmt. Vi läste en skönlitterär text om hur människan kom till norden och sedan en faktatext. Under arbetets gång med de andra tidsperioderna kommer vi bland annat:

 • Läsa faktatexter och skriva egna frågor i lärpar till faktatexter.
 • Se på olika filmklipp och studera olika bilder.
 • Studera olika fornfynd som hällristningar. Vi kommer också gå en interaktiv visning av en grotta i Frankrike.
 • Skapa egna bilder kopplade till fornfynden.
 • Kolla på tidsenliga föremål.
 • Göra egna tidslinjer.
 • Skriva faktatexter och en egen berättelse över hur en dag på stenåldern kunde se ut.
 • Läsa skönlitterära berättelser.
 • Jämföra jägar-och stenåldern i VENN-diagram.
 • Arbeta enskilt och i lärpar.
 • Använda olika metoder som EPA och karusellen.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3