👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Luft och vatten åk 2

Skapad 2021-01-13 13:26 i Degebergaskolan Kristianstad
Grundskola F – 3 NO (år 1-3)
Vi lär oss om vatten och luft. Vilka olika egenskaper de har samt om vattnets kretslopp.

Innehåll

Innehåll:

 • Vattnets olika former
 • Luftens egenskaper
 • Vattnets kretslopp
 • Olika begrepp kopplade till området
 • Dokumentation av enkla experiment

Dessa förmågor kommer bedömas:

 • förmågan att ge exempel på egenskaper hos vatten och luft

Metoder och arbetssätt:

 • Läsa olika faktatexter om luft och vatten.
 • Film
 • Enkla experiment

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3