👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Melodispel åk 3 Söndrumsskolan

Skapad 2021-01-13 13:29 i Jutarumsskolan Halmstad
Spela en enkel melodi på gitarr
Grundskola 1 – 3 Musik
Nu startar vi igång ett arbetsområde där ni ska få möjligheten att lära er spela en enkel melodi på gitarr samt även prova på att spela något eller några ackord.

Innehåll

Melodispel

Mål

Du ska utveckla dina förmågor inom musik för att kunna delta i musikaliska sammanhang genom att själv musicera, men också kunna lyssna på andra. Du ska också utveckla din förmåga att tolka musiken. Dessutom utvecklar du din förmåga att spela i olika musikaliska former och genrer.

Viktiga begrepp:

Melodi

Rytm

Noter

Toner

Flyt

Timing

Tempo

Olika musikaliska termer som beskriver musik ex: Hårt, mjukt, munter, allvarligt, romantisk, peppande osv.

Under lektionerna kommer vi att arbeta med att:

Öva på att spela melodi på gitarr med hjälp av tilldelat material.

Öva på att spela något ackord på gitarr med hjälp av tilldelat material.

Förstå begrepp som melodi, rytm, noter, toner, flyt, timing, och tempo

Jag kommer att bedöma följande förmågor: 

Jag kommer bedöma din tajming, säkerhet och flyt i spelet samt hur du anpassar ditt spel till helheten. Dessutom kommer jag bedöma din förmåga att ge omdöme om ditt egna och andras musicerande. 

Jag kommer cirkulera runt under lektionerna när ni spelar för att ge löpande feedback och förbättringar.

Utvärdering:

Utvärdering kommer ske de sista 5 minuterna varje lektion. hur har det gått? och om ni behöver hjälp med något nästa gång.
Sista lektionen vi arbetar med melodispel och ackord gör vi en längre utvärdering om hur arbetet under arbetsområdet har gått.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Slagverk, sträng instrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.
  Mu  1-3
 • Hur instrumenten låter och ser ut.
  Mu  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.
  Mu  E 6
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med timing.
  Mu  E 6
 • Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.
  Mu  E 6