Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelse och motorik

Skapad 2021-01-13 13:33 i Tallbacken förskola Flen
Förskola
Att få intresse och förståelse för kroppen och dess möjlighet till rörelse samt få utmaningar i sina motoriska färdigheter

Innehåll

Datum: 2021-01-21

Mål: I december 2021 har barnen på Gräshoppan fått leka och röra sig i olika miljöer för träna och utveckla deras grov- och finmotorik

Ansvarig: Alla pedagoger på Gräshoppan 

Beskrivning och syfte:

Barnen ska få förutsättningar att utveckla sin kroppsuppfattning, rörelseförmåga och utöva motion och rörelse med glädje genom att erbjudas "hinderbanor" både inomhus och utomhus. Barnen kommer att få möjlighet att dansa och röra sig till musik. De ska få möjlighet att delta i miniröris, barnen kommer att få träna på att klä på sig själva med mera.

Kopplingar till läroplanen

  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
    Lpfö 18
  • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö 18
  • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: