Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturen på vintern/ Våren

Skapad 2021-01-13 13:33 i Ängslyckans förskola Kristianstad
Förskola
Vi upplever vintern/ våren och uppmärksammar vad som händer i naturen på vintern./våren. Vi startade 2020 på hösten med detta tema och planerar att avsluta detta tema våren 2021 då har vi upplevt ett år med olika naturskiftningar.

Innehåll

Mål & Syfte:

Att barnen skall få ökad kunskap kring:

 • Vad händer i naturen när det blir vinter?
 • Var är djuren på vinter?
 • Vad äter djuren på vintern?
 • Snö, is och vatten
 • varmt och kallt.
 • Vad händer i naturen på våren och sommaren?

Vi ser att barnen nåt målen när:

 • När barnen visar spontant intresse och kommer med kommentarer om naturen och djuren.
 • När barnen  med egna ord kan beskriva  händelseförloppet förändringen med vatten, snö och is
 • När barnen kan med egna ord beskriva vad som händer i naturen på våren.
 • Barnen berättar med egna ord vad som behövs för att odla..

Metod:

 • Vara ute med barnen uppmärksamma vad som händer med naturen.
 • Att uppmärksamma och ta reda på var djuren är på vintern/ våren
 • Vi experimenterar, vad händer om vi tar in is och snö? Vad händer med vattnet när det blir kallt? 
 • Ge upplevelser av varmt och kallt, och att ge barnen begreppen varmt och kallt i ett sammanhanget. 
 • Läsa böcker om vintern/våren
 • Se på film Skrutt - följer fågelspår.
 • Ser på film med Amanda och våren. 
 • Skapande aktiviteter såsom att måla, rita, och sjunga. 
 • Vi sätter upp dokumentation på väggarna, bilder på det vi gör, och det barnen skapat så vi kan gå tillbaka och reflektera kring det vi gjort.
 • Vi kommer att göra egna fågelmatare.
 • Vi kommer att odla i olika konstellationer. 

Så här kommer vi löpande följa barns läroprocesser:

Genom att spinna vidare på barnens intressen och tillsammans utforska och lära oss nya saker. Att vi pedagoger är lyhörda och uppmärksammar vad som fångar barnens intresse, men även att erbjuda barnen upplevelser, som att ta in snö tillsammans för att se vad som händer. 

Ge barnen upplevelser och själva få vara delaktiga i processen  odla.

Med hjälp av den pedagogiska dokumentationen, barnens reflektioner som vi skrivit ned, bilder, naturmaterial och sådant som barnen har skapat, kan vi tillsammans med barnen gå tillbaka med hjälp av dokumentationen för ytligare reflektion, vilket kan leda till nya spännande samtal, ny kunskap, och nya idéer.  

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: