👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva jämförande faktatext & muntlig framställning

Skapad 2021-01-13 13:54 i Nolbyskolan Alingsås
Skriva faktatext
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk Svenska
Vad finns det för likheter och skillnader mellan hinduismen och buddhismen? Hur kan jag skriva en jämförande text om detta? Du ska få lära dig hur jämförande faktatexter kan vara uppbyggda. Du kommer få skriva egna jämförande texter, men även träna på muntliga framställning. Hur är det att vara programledare för ett konsumentprogram och göra en jämförelse mellan olika varor?

Innehåll

Arbetsområde:

Vi kommer att arbeta med texttypen faktatext, där vi fokuserar på jämförande faktatexter.  Vi kommer att läsa, skriva och lyssna på olika jämförande faktatexter. Du kommer få lära dig hur texterna är uppbyggda, träna dig att söka fakta och sammanställa denna. Du kommer träna dig på att vara källkritisk. 

Du kommer vid muntlig framställning få jämföra olika produkter, då du får vara programledare för ett konsumnetprogram för en dag. 

Konkreta mål:

Du ska:

 • Lära dig hur en faktatext är uppbyggd och vilka dess särdrag är.
 • Utveckla din förmåga att skriva jämförande faktatexter med tydligt innehåll och tydlig struktur.
 • Öka din förmåga att söka efter relevant information kring det du skriver om samt granska denna information källkritiskt.
 • Öka din förmåga att använda ämnesspecifika ord, jämförelseord och begrepp.
 • Ange vilka källor du använt dig av.
 • Utveckla din muntliga förmåga genom att muntligt presentera en undersökning där du tydligt visar på likheter och skillnader mellan olika produkter.

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att använda strukturen för en faktatext. Jag kommer bedöma din text både utefter innehåll (hur du formulerar dig) och textens form (stavning, meningsbyggnad, styckeindelning och rubriker). Jag kommer bedöma hur väl du sammanfattar ditt arbete i presentationen och hur tydlig du är i din presentation.

Du ska i din text ha med:
 • Rubrik
 • Inledning
 • Underrubriker med stycken
 • Ämnesspecifika ord (för ämnet du väljer) samt jämförelseord 
 • Fakta som beskriver likhet och skillnader
 • Du ska skriva texten med "egna ord", det är inte godkänt att kopiera någon annans text. 
 • Källhänvisning

Du ska i din muntliga framställning ha med:

 • inledning som fångar lyssnaren
 • tydlig beskrivning av produkternas likheter och skillnader
 • jämförelseord då du beskriver produkternas likheter och skillnader
 • avslutning med sammanfattning och slutomdöme

Dessutom lyssnar jag på om du talar tydligt och lagom fort samt ser om du har kontakt med din publik.

 

Undervisning:

 Vi kommer att arbeta i boken Klara svenskan för att lära oss om:

- faktatexters struktur med rubriker, underrubriker, styckindelningar, ämnesspecifika ord och  jämförelseord.

- skillnaden mellan fakta och åsikt.

- hur man på ett tydligt sätt presenterar likhet och skillnader i en text.

- hur man samlar material med hjälp av olika källor och hur man kan värdera dessa. 

-läsförståelse och hur man kan ställa frågor till faktatexterna vi läser samt besvara frågorna. 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6