👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SvA, åk 3

Skapad 2021-01-13 13:45 i Lingenässkolan Kristianstad
Grundskola 3 Svenska som andraspråk
Vi tränar läsning, skrivning och läsförståelse i både skönlitterära texter och fakta texter med hjälp av olika läs- och förståelsestrategier.

Innehåll

Konkretiserade mål:

Du skall kunna:

-Läsa längre meningar och texter

-Rätta dig själv vid läsning

-Stanna upp och samtala, återberätta, sammanfatta och ställa frågor om det som du har läst

-Koppla det lästa till egna erfarenheter

-Skriva en text med korrekta meningar, ex: använda stor bokstav, punkt och frågetecken.

-Skriva en text med början, mitten och slut samt hålla fast vid den röda tråden.

-Skriva en faktatext med några ämnesspecifika begrepp.

-Skriva med läslig handstil och på datorn.

 

Undervisningen:

- Högläsning och enskild läsning varje dag.

- Läsa både skönlitterära texter och faktatexter där vi bearbeta innehållet på olika sätt.

- Gå kontinuerligt till biblioteket för att låna skönlitterära böcker.

- Arbeta med återberättande i olika former.

- Ha boksamtal.

- Använda chromebooks för att träna läsförmågan på olika sätt.

- Skrivövningar för att träna meningsuppbyggnad.

- Skriva texter förhand och på dator.

- Skriva egna berättelser med hjälp av metoder för att träna den röda tråden. 

- Skriva faktatexter utifrån ämnesspecifika begrepp.

 

Slutuppgift:

- Läsa en text med flyt.

- Läsa en text och samtala om innehållet.

- Skriva en berättelse med början, mitten och slut.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  SvA  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  SvA  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken, ords böjningsformer och meningsbyggnad samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  SvA  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  SvA  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  SvA   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  SvA   3
 • Dessutom kan eleven utifrån egna referensramar föra enkla resonemang om texternas tydligt framträdande budskap och relatera detta till egna erfarenheter.
  SvA   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  SvA   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  SvA   3
 • De berättande texter eleven skriver har en enkel röd tråd samt i huvudsak fungerande handling.
  SvA   3
 • Faktatexterna innehåller egna formuleringar och grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet blir begripligt.
  SvA   3

Matriser

SvA
Läsamatris

På väg
Godtagbara kunskaper
Fördjupade kunskaper
Läsa
 • Sv   3
Du tränar på att läsa en enkel mening
Du läser en kortare text med flyt genom antingen ljudningsstrategin eller ortografisk helordsläsning
Du läser en längre text med flyt genom antingen ljudningsstrategin eller ortografisk helordsläsning
Läsförståelse på texten
 • Sv   3
Du tränar på att återge viktiga delar av innehållet från en text
Du återger viktiga delar av innehållet från en text på ett enkelt sätt
Du återger viktiga delar av innehållet från en text på ett fördjupat sätt
Läsförståelse bortom texten
 • Sv   3
Du tränar på att delta i enkla diskussioner om innehållet av en text
Du deltar i enkla diskussioner om budskap i en text och gör kopplingar till egna erfarenheter
Du för och följer enkla diskussioner om budskap i en text och gör kopplingar till egna erfarenheter

SvA
Skriva

På väg
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Meningsuppbyggnad
 • SvA   3
Du tränar på att skriva en mening.
Du kan skriva en mening som innehåller stor bokstav, punkt och frågetecken.
Du kan skriva en korrekt mening med adjektiv som innehåller stor bokstav, punkt och frågetecken.
Skriva
Berättelse Faktatext
 • SvA   3
Du kan med stöd berätta en idé och sedan skriva av en text.
Du kan skriva en berättelse med början, mitten och slut. Du kan skriva en faktatext med några ämnesspecifika ord.
Du kan skriva en berättelse med början, mitten och slut samt hålla en röd tråd genom texten. Du kan skriva en detaljerad faktatext med flera ämnesspecifika ord.
Textbearbetning
 • SvA   3
Du tränar på att läsa din text eller en kamrats text och ge förslag på en sak som kan bli bättre. Du tränar på att rätta din text och göra ändringar.
Du kan läsa din text eller en kamrats text och ge förslag på saker som är bra, men också vad som kan bli bättre. Du kan rätta din text och göra ändringar kring stor bokstav och punkt.
Du kan rätta din text och göra ändringar kring innehåll, stor bokstav och punkt.
Välskrivning
 • SvA   3
Du tränar på att skriva en text som någon annan kan läsa.
Du kan skriva en text som någon annan kan läsa.
Skriva på datorn
Du tränar på att skriva en text i Google dokument på dator.
Du kan skriva en text i Google dokument på dator och dela texten med din lärare.
Du kan skriva en text i Google dokument på dator, dela texten med din lärare och kan flera funktioner i Google dokument.