👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FPP - Matematik - Bråk & Procent åk 7

Skapad 2021-01-13 13:58 i Folkungaskolan Linköping
Grundskola 7 Matematik
I detta kapitel kommer vi lära oss andra sätt att skriva tal. Bråk är användbara när vi ska dela upp eller när vi ska delar av delar. Procent är livsviktigt för att inte bli lurad av reapriser samt kunna förstå valsiffror och löner.

Innehåll

Vad kommer vi lära oss i Kapitel 4?

 1. Skriva tal i bråkform
 2. Jämföra bråk
 3. Skriva om bråk genom att förkorta eller förlänga
 4. Addera och Subtrahera bråk
 5. Multiplicera bråk
 6. Beräkna andelen (%) från delen och det hela
 7. Beräkna det hela från andelen och delen
 8. Beräkna delen från hela och andelen.
 9. Beräkna procentuell förändring
 10. De grundläggande bråken i procentform och decimalform

Hur kommer vi lära oss detta?

Lärarledda genomgångar, räkna i matteboken, praktiska aktiviteter och gruppdiskussioner.

Elektroniska genomgångar finns också tillgängliga.

Varför ska vi lära oss detta?

För att bråk är ett effektivt sätt att skriva små tal, och förklarar delar bättre än decimaltal. Hur mycket är dubbelt så mycket som tre  fjärdedelar dl socker när du bakar? 

Vi behöver även förstå procent och hur man räknar med procent. Vi behöver det för att kunna räkna ut vilken som faktiskt är den bästa dealen - Är det 3 för 2 eller 40% rabatt?

Hur kommer detta bedömas?

 • Du visar dina kunskaper kontinuerligt, både muntligt och skriftligt. 
 • Muntligt genom t ex diskussioner i helklass och i smågrupper.
 • Området kommer avslutas med två prov, ett E-prov v.10 och sen ett AC-prov eller EC-prov v.11.
 • Se vilka kunskapskrav som bedöms under området nedan.

Vad ska jag alltid ha med mig till lektionen?

 • Matteboken Prio 7
 • Räknehäfte
 • Penna
 • Sudd
 • Mattemappen

Uppgifter

 • Räkna med bråk

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Matematik matris åk 7 - kap 4 - Bråk och procent

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Problemlösning
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt.
Begrepp
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp. Du visar det genom att använda dem i välkända sammanhang. Du använder dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp. Du visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang. Du använder dem på ett relativt väl fungerande sätt.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp. Du visar det genom att använda dem i nya sammanhang. Du använder dem på ett väl fungerande sätt.
Metod
Du kan göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik med tillfredsställande resultat. Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget.
Du kan göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik med gott resultat. Du kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget.
Du kan göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik med mycket gott resultat. Du kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget.
Resonemang
I redovisningar och diskussioner för och följer du matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt
I redovisningar och diskussioner för och följer du matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer du matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Kommunikation
Du använder symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Du använder symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Du använder symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.