👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelse och konstruktion år 6

Skapad 2021-01-13 13:59 i Konradsbergsskolan Stockholm Grundskolor
NTA Rörelse och konstruktion.
Grundskola 6 Teknik
Vi kommer att "Rörelse och konstruktion" för att träna på och lära oss: -beskriva tekniska lösningar och ge exempel på några ingående delar som samverkar för bra funktion -genomföra enkla teknikutvecklingsarbeten och konstruktioner -pröva möjliga idéer -göra enkla modeller -formulera förslag som driver arbetet framåt -dokumentera arbete i skrift och skisser/ritningar med förklarande texter -diskutera frågor om teknik samt ställa frågor och framföra åsikter -genomföra enkla undersökningar efter planeringar -jämföra egna resultat med andras och diskutera likheter och skillnader och vad de kan bero på -få grundläggande kunskaper om rörelser och olika krafter -kunna beskriva energins oförstörbarhet i energiomvandlingar med kraft, lägesenergi, rörelseenergi, friktion mm.

Innehåll

Förväntat resultat

Det här ska du kunna:

 • Kunna planera och utföra enkla konstruktioner.
 • Kunna göra enkla skisser och ritningar
 • Kunna bygga efter en ritning och komma med förslag på hur det ska byggas
 • Kunna dokumentera ditt arbete dvs skriva, rita och berätta om det arbete vi gör med våra fordon.
 • Kunna mäta med tidtagarur och måttband
 • Kunna berätta om olika sorters krafter och rörelser
 • Förklara olika krafter och rörelser med hjälp av NO-begrepp (t ex Varför börjar ett föremål röra på sig och varför stannar det?)

 

Bedömning:

För att visa vad du kan ska du:

 • Göra en ritning över ditt/dina fordon.
 • Bygga fordon efter en ritningar.
 • Dokumentera ditt arbete i bild, tabell, diagram och text.
 • Vara med och komma med förslag på hur bygget ska gå till
 • Visa att du kan jämföra dina resultat med andras resultat och diskutera vad och varför det finns skillnader
 • Visa att du kan använda/förstå nya ord och begrepp från temat.
 • Beskriva energins oförstörbarhet i energiomvandlingarna som sker när fordonet startar och stannar med hjälp av olika begrepp

Exempel på begrepp: tröghet, dragkraft, tyngdkraft, motkraft, friktion, luftmotstånd, avståndskraft, kontaktkraft, acceleration, rörelseenergi, lägesenergi, värmeenergi, hjulaxel, rotation, sträcka, hastighet

 

Uppgifter

Matriser

Tk
Fysik 4-6 Skolverksmodell MED indelningar i förmågor

Använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle

F
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 6
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 6
Samtala och diskutera
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som **till viss del för samtalen och diskussionerna framåt**.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt **som för samtalen och diskussionerna framåt**.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som **för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem**.
Använda information & anpassa framställning
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med **viss** anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med **relativt god** anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med **god** anpassning till sammanhanget.

Genomföra systematiska undersökningar i fysik

F
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 6
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 6
Undersökningar, frågeställningar & planeringar
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även **bidra till att formulera** enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även **formulera** enkla frågeställningar och planeringar som det **efter någon bearbetning** går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även **formulera** enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Använda utrustning
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och **i huvudsak fungerande** sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och **ändamålsenligt** sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, **ändamålsenligt och effektivt** sätt.
Jämföra resultat & förbättra undersökningar
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då **enkla** resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt **bidrar till att ge förslag** som kan förbättra undersökningen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då **utvecklade** resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt **ger förslag som efter någon bearbetning** kan förbättra undersökningen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då **välutvecklade** resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
Dokumentera undersökningar
Dessutom gör eleven **enkla** dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven **utvecklade** dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven **välutvecklade** dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.

Använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

F
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 6
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 6
Fysikaliska samband
I **enkla och till viss del** underbyggda resonemang om rörelser, och kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
I **utvecklade och relativt väl** underbyggda resonemang om rörelser kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
I **välutvecklade och väl** underbyggda resonemang om rörelser kan eleven relatera till några fysikaliska samband.

Tk
Teknik år 4-6 Skolverksmodell MED indelningar av förmågor

Identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 6
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 6
Tekniska lösningar
Eleven kan **beskriva och ge exempel på** enkla tekniska lösningar i vardagen och **några ingående delar** som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan **förklara** enkla tekniska lösningar i vardagen och **hur några ingående delar samverkar** för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan **förklara** enkla tekniska lösningar i vardagen och **hur några ingående delar samverkar** för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och **visar då på andra liknande lösningar**.
Genomföra arbeten
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att **pröva** möjliga idéer till lösningar samt utforma **enkla** fysiska modeller.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att **pröva och ompröva** möjliga idéer till lösningar samt utforma **utvecklade** fysiska eller modeller.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt **pröva och ompröva** möjliga idéer till lösningar samt utforma **välutvecklade** fysiska eller digitala modeller.
Formulera & välja alternativ
Under arbetsprocessen **bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt**.
Under arbetsprocessen **formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt**.
Under arbetsprocessen **formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt**.

Använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 6
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 6
Dokumentera
Eleven gör **enkla** dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till **viss del** är synliggjord.
Eleven gör **utvecklade** dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är **relativt väl** synliggjord.
Eleven gör **välutvecklade** dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är **väl** synliggjord.
Teknikutveckling & drivkrafter
Eleven kan föra **enkla och till viss del** underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra **utvecklade och relativt väl** underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra **välutvecklade och väl** underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö