👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tidningar

Skapad 2021-01-13 14:01 i Södra Ängby skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 Svenska
Ett arbetsområde om tidningar; att läsa och skriva olika typer av tidningstexter.

InnehållTIDNINGSARBETE,  åk 7

 

 

Under det här arbetsområdet ska du utveckla din förmåga att:

 

 • Läsa och analysera texter för olika syften
  • Du läser t.ex. en typisk nyhetsartikel som är uppbyggd med rubrik, ingress, brödtext, bild och bildtext. Du lär dig dessutom skillnaden mellan reportage, artikel och notis samt att urskilja olika tidningstexters budskap, motiv, syfte, avsändare och sammanhang.
  • Källkritik: kan man lita på allt som står i tidningar?

 

 • Formulera dig och kommunicera i tal och skrift
  • Du skriver en egen nyhetsartikel/ett reportage och redigerar din text med hjälp av din iPad
  • Du ger och tar respons på olika texter
  • Du anpassar språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
  • Du skriver olika typer av tidningstexter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  • Hur tränar på att citera och göra källhänvisningar
  • Du bearbetar din text så att den blir lättare att förstå (stavning, skiljetecken, meningsbyggnad) .

 

Moment:

 

Arbetsområdet är uppdelat på varierade former av undervisning, alltifrån genomgångar (där ni antecknar), enskilt arbete i bl.a. Clio, samt grupparbeten där ni läser och diskuterar olika tidningstexter. På slutet av arbetsområdet skriver ni en egen nyhetsartikel eller ett eget reportage.

 

Hur du kan visa vad du kan:

-       Du skriver minst ett reportage eller en nyhetsartikel,

-       du visar att du förstått tidningsartiklarnas innehåll genom att lämna in dina svar på frågorna i det här häftet samt i reportage/nyhetsartiklar som du får av Anna,

-       du deltar i gruppdiskussioner och klassamtal,

-       du visar din läsförmåga i ett läsförståelseprov.

 

Vad jag kommer att bedöma:

 

 • Ditt deltagande i samtal och diskussioner,
 • din läsförmåga (att du kan läsa en tidningstext, t.ex. ett reportage och återge huvudinnehållet),
 • att du i din skrivuppgift visar att du vet hur nyhetsartiklar eller reportage är uppbyggda,
 • hur du följer skriftspråkets normer i dina texter (stavning, punkt, komma, stor och liten bokstav, variation, textbindning).

 

 

Lycka till! /Anna