👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Good Stuff B: Schools

Skapad 2021-01-13 14:06 i Västra skolan Falun
Vi lyssnar, läser, översätter texterna Planning the School Play, Just an Ordinary Day, My First Class och Don't Run!, och gör tillhörande övningar, samt en del grammatik. .
Grundskola 7 Engelska
Under detta arbetsområde lyssnar vi till, läser och översätter några texter i Good Stuff B (Tough Stuff) samt gör tillhörande övningar. Vi arbetar med ord och fraser som hör till temat skola men vi arbetar även med grammatik där fokus ligger på verb.

Innehåll

Syfte

Långsiktiga mål:

Centralt innehåll:

Konkretisering av mål

Du ska ges möjlighet att utveckla dina förmågor att förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter, samt att formulera dig i tal och skrift.  Vi arbetar även med grammatik för bättre formulering i tal och skrift.

Arbetssätt

Vi arbetar med olika texter bl.a. i Good Stuff B och Tough Stuff; Schools; Planning the School Play, Just an Ordinary Day, My First Class och Don't Run! enligt en arbetsgång.

Vi lyssnar på text, vi läser och vi översätter. Vi arbetar med övningar i en "workbook". Vi samtalar kring vardagliga ämnen.

Inom området arbetar vi även med grammatik för att utveckla tal och skrift.

 

Bedömning

Du visar att du förstår texter genom att delta i arbetet och fullfölja övningar i både hörförståelse och läsförståelse samt muntlig och skriftlig kommunikation.

Du visar att du kan formulera dig muntligt och skriftligt genom de specifika övningarna, samt genom ett avslutande prov.

 

Matriser

En
Engelska Good Stuff B; Schools

Engelska Good Stuff B; Schools

Kunskapskrav lgr 11
>
>>
>>>
Du läser texter och visar att du förstår genom att fullfölja uppgifterna.
■ Eleven visar sin förståelse genom att redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
översiktligt godtagbart
välgrundat tillfredsställande
välgrundat och nyanserat gott
Du redovisar tillsammans med din kamrat.
■ I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig
enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Du skriver och lämnar in dina uppgifter.
■ I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig
enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
relativt varierat, tydligt och sammanhängande.