👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Genetik åk 9 2021

Skapad 2021-01-13 14:16 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 9 Biologi
Människor har säkert i alla tider funderat på varifrån vi och andra organismer kommer. Evolutionsläran ger den vetenskapliga beskrivningen av hur det gått till och genetiken förklarar hur arvsanlagen förs vidare.

Innehåll

Mål för elev

Du ska lära dig hur livet på jorden har utvecklats och hur det biologiska arvet fungerar samt hur arvsanlag kan påverkas med olika tekniker.

Innehåll

Spektrum Biologi 

Begrepp:

Växtcell, djurcell, cellmembran, kloroplast, cellsaftrum (vakuol), mitokondrie, lysosom, cellvägg, cellkärna, arvsmassa, DNA, kromosom, gen, protein, ribosom, kromosompar, vanlig celldelning, reduktionsdelning, dominant och vikande gen, korsningsschema, mutation, könsbundet arv, hybrid-DNA-teknik, avel, växtförädling, GMO mm

Genomförande

Du kommer att se filmer, läsa i biologiboken, delta vid genomgångar, göra arbetsuppgifter samt delta i ett rollspel som avslutas med en stor debatt.

Redovisning

Du redovisar dina kunskaper vid veckoredovisningar, diskussioner och debatt och vid ett skriftligt prov (genetik).

Elevinflytande

Under arbetets gång får du ge synpunkter och komma med förslag på frågeställningar att ta upp.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  Bi  7-9
 • Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker.
  Bi  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
  Bi  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.
  Bi  7-9
 • Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin.
  Bi  7-9
 • De biologiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Bi  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
Biologi

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Biologi
Förmågan att använda begrepp för att beskriva och förklara samband.
Du har grundläggande kunskaper om ärftlighet och evolutionsteorin och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier. (Läxförhör)
Du har goda kunskaper om ärftlighet och evolutionsteorin och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier. (Läxförhör)
Du har mycket goda kunskaper om ärftlighet och evolutionsteorin och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier. (Läxförhör)
Biologi
Förmågan att använda begrepp för att beskriva och förklara samband.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om ärftlighet och visar då på enkla samband som rör människokroppens funktion. (Debatt och skriftlig slutuppgift)
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om ärftlighet och visar då på samband som rör människokroppens funktion. (Debatt och skriftligt slutuppgift)
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om ärftlighet och visar då på utvecklade samband som rör människokroppens funktion. (Debatt och skriftlig slutuppgift)
Biologi
Förmågan att kommunicera och ta ställning
I diskussioner ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt. Ex. Du framför åsikter och frågar när du inte förstår, både i din grupp och vid debatten.
I diskussionerna ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt. Ex. Du framför egna åsikter, ställer frågor och pratar om det de andra säger, både i gruppen och vid debatten.
I diskussionerna ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem. Ex. Du framför egna åsikter, ställer frågor, pratar om det de andra säger och kommer med nya idéer, både i gruppen och vid debatten.