Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema kroppen vt 21

Skapad 2021-01-13 14:12 i Tofta förskola Helsingborg
Förskola
Såhär kommer vi att arbeta med kroppen kopplat till värdegrunden under våren 21.

Innehåll

Planeringsmall gruppnivå

Mall för planering - gruppnivå  

 

Var är vi?  

Var befinner sig gruppen nu? Vilka behov kan vi se i gruppen? 

● Vilket undervisningsbehov finns i gruppen? Vad ska barngruppen lära sig - förmå och förstå?

● Vad är gruppen intresserad av/nyfiken på? 

 

Vart ska vi?  

● Vilka mål ska vi arbeta mot? 

○ Vilka målkriterier ska vi ha för de mål vi har valt ut? 

 

Hur gör vi? 

● Under vilken tidsperiod ska vi arbeta med de utvalda målen? 

○ Hur ska vi följa upp arbetet mot målen (hur och när ska vi stämma av mål- kriterierna)?  

 

● Vilka undervisningssituationer behöver vi planera för och genomföra för att arbeta mot de mål vi har satt upp? 

○ När ska de genomföras?  

○ Vem ska genomföra dem? 

● Hur ska vi ta tillvara den spontana undervisningen? 

 

● Hur ska vi dokumentera undervisningen? 

 

● Det här behöver vi pedagoger särskilt tänka på i vårt förhållningssätt och agerande.  

 

Hur blev det? 

● Har vi arbetat mot målen? 

○ Stäm av mot målkriterierna 

● Har undervisning gett det resultat vi förväntade oss? 

○ Hur vet vi det? 

○ Vad gjorde att det blev så? 

○ Vad ska vi förändra? Vad ska vi fortsätta med? 

○ Vad behöver vi lära oss mer om? 

 

○ Hur går vi vidare?

 

 

Vårterminen 2021

 

 

Var är vi och vilka behov kan vi se i gruppen?

 

Vi har tidigare varit uppdelade på Jupiter och Saturnus. För att mer kunna utmana barnen på deras nivåer kommer vi att arbeta mer över gränserna och med tvärgrupper. Gruppen består av 12 barn födda 17 och 18. Vi kommer även att få in tre nya barn. Vi kommer att dela in gruppen i två mindre grupper. Ansvariga pedagoger är Anna-Karin och Therese

Vi har en barngrupp just nu som är väldigt nyfikna och utforskande. De har ett stort rörelsebehov och vi ser också att några av barnen har ett behov av att utveckla sitt språk. De flesta lockas av rollek. Då vi även kommer att få in tre nya barn kommer vi även att observera dem och deras behov. Vi ser ett behov av att fortsätta att arbeta med värdegrunden.

 

 

 Undervisningsbehov:

Att lära sig att lyssna på varandra samt att våga framföra sina åsikter och tankar och se att vi kan tycka olika.

 

Vad är gruppen intresserad av:

De är intresserade av kroppen och hur den fungerar. Barnen är även intresserade av att bygga och konstruera, färg och form vilket de tar in i sin rollek.

 

 Mål:

Förskolan ska ge varje barn förutsättning att utveckla ” förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja hjälpa andra”

 

Målkriterier:

När vi pedagoger observerar att:

Barnet visar intresse för/lyssnar på någon annans åsikt eller tanke.

Barnet försöker hjälpa ett annat barn eller en pedagog på eget initiativ.

Barnet delar med sig.

Barnet visar intresse för att göra sig förstådd och försöker själv förstå barngruppen genom att uttrycka sig med hela meningar.

Barnet försöker berätta och dela med sig av sina tankar.

 

När gör vi?

Under vårterminen 2021.

 

Hur och när stämmer vi av målkriterierna?

Arbetslaget stämmer av kriterierna kontinuerligt på vår put och puta.

 

När ska undervisningssituationerna genomföras?

På tis, ons och torsdag fm.

 

Hur ska vi ta tillvara den spontana undervisningen?

Vi bygger upp en sjukhusmiljö. Vi tillför material och deltar i deras aktiviteter. Vi är lyhörda för barnens tankar och idèer.

 

 Hur dokumenterar vi:

Vi dokumenterar på Unikum och i miljön på Månen.

 

Vårt förhållningssätt och agerande:

Vi tänker inte bara på gruppens mål utan även individens behov och tar tillvara på småstunderna.

Vi behöver vara öppna för barnens tankar och idèer. Skapa utforskande stunder och miljöer.

Vi är tydliga och använder oss av bildstöd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: