Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande text VT 2021

Skapad 2021-01-13 15:00 i Tanneforsskolan Linköping
Grundskola 4 – 6 Svenska Svenska som andraspråk
Har du någon gång försökt övertyga någon med din åsikt men inte riktigt lyckas? Under några veckor kommer vi fördjupa oss i argumenterande texter. Du kommer att få lära dig typiska drag för en argumenterande text men också hur man kan övertyga någon att tycka som du genom olika argument. Området kommer att avlutas med att du kommer att skriva en egen argumenterande text.

Innehåll

Mål att kunna vid avslutat arbetsområde:

 • Kunna urskilja strukturen för en argumenterande text.
 • Kunna formulera tydlig rubrik/tes, bakgrund, argument och avslutning.
 • Kunna skriva viktiga sambandsord som är typiska för argumenterande texter.
 • Kunna skriva stor bokstav och punkt, samt dela in texten i stycken.

Arbetssätt:

Vi kommer att titta på studi.se om argumenterande texter för att få förståelse för vad det innebär.
Vi kommer också titta på olika typer av argumenterande texter för att urskilja den typiska strukturen.
Vi kommer också att arbeta med olika typer av uppgifter samt öva tillsammans.

Bedömning:

Du kommer att visa vad du lärt dig genom att skriva en egen argumenterande text och argumentera för din åsikt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6

Matriser

Sv SvA
Argumenterande text VT 2021

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Textens struktur och uppbyggnad
Du har med alla delar: rubrik, bakgrund, argument och avslutning i din text men behöver utveckla flera delar.
Du har med alla delar: rubrik, bakgrund, argument och avslutning i din text men behöver utveckla någon del.
Du har med alla delar: rubrik, bakgrund, argument och avslutning som är tydliga.
Innehåll
Du behöver utveckla flera argument som är kopplade till tesen för att övertyga läsaren.
Du behöver utveckla något argument som är kopplade till tesen för att övertyga läsaren.
Innehållet i delarna är tydliga och kopplade till tesen. Du övertygar läsaren.
Skrivregler
Du använder sällan viktiga regler som stor bokstav och punkt.
Du använder några viktiga regler som stor bokstav och punkt.
Du använder flera viktiga regler som stor bokstav, punkt och andra skiljetecken (till exempel -,:)
Sambandsord
Du använder dig av några enkla sambandsord som till exempel och, men
Du använder dig av flera sambandsord som till exempel dessutom, eftersom, däremot
Du använder dig av flera sambandsord som höjer textens kvalité
Styckesindelning
Du har inte med styckesindelning.
Du har försökt dela in texten i stycken.
Du har delat in din text i stycken.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: