👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Olweusråd - kroppsspråk

Skapad 2021-01-13 14:52 i Västra Ramlösa skola Helsingborg
Värdegrundsarbete med känslor och kroppsspråk i fokus.
Grundskola F – 3 SO (år 1-3)
Hur vet jag när det är dags att sluta? Hur säger jag "stopp" på ett trovärdigt sätt? På Olweusråden tränar vi på att uttrycka och tolka olika känslor med vårt kroppsspråk.

Innehåll

Syfte

Eleven ska utveckla sin förmåga att läsa sina medmänniskors känslouttryck och kunna tolka dem för att avsluta innan en lek går för långt.

Eleven ska utveckla sin kommunikationsförmåga genom att säga ifrån på ett tydligt sätt där kroppsspråk och ord säger samma sak.

 

Arbetsmoment: Du kommer att få

 • titta på bilder och tillsammans med andra träna på att tolka kroppsspråket i dem.
 • sortera bilder av känslouttryck.
 • dramatisera olika känslor.
 • tolka kamraternas kroppsspråk i charader.
 • reflektera i grupp och ensam över varför vi måste kunna läsa varandras kroppsspråk.
 • läsa andras kroppsspråk på film och reflektera över vad som händer och komma med förslag på lösningar.
 • träna på att sätta sig in i andras situation och visa empati.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Gr lgr11  -
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel kamratskap, rättvisa och könsroller.
  Gr lgr11  -
 • Sortering och gruppering av växter och djur samt namn på några vanligt förekommande arter.
  Gr lgr11  -