👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ringen: Språk & drama!

Skapad 2021-01-13 15:24 i Förskolan Stallaholm Essunga
Förskola
Språk & drama v. 2-8. Vi dramatiserar och leker med språket och tränar uttal.

Innehåll

Varför? (Syfte)

 

Vi vill stimulera språkutvecklingen och visa språkets möjligheter.

vi vill väcka lust och jobba med fantasi och föreställningsförmåga. 


Var är vi? (Nuläge)

 

Vi ser att barnen är intresserade av språk och skriftspråk men vi har en grupp med varierande behov.

 

Vart ska vi? (Mål)

 

Alla ska känna sig delaktiga och viktiga och våga efter sin egen förmåga.


Vad och hur ska vi göra? (Genomförande)

 

Språklekar

dramatiseringar

sång

sagor

lyssna och berätta

samarbetsövningar

TAKK-tecken

 

 

Hur dokumenterar vi?

 

unikum

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet,
  Lpfö 18
 • svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,
  Lpfö 18