👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknikuppgift 9:an vt21

Skapad 2021-01-13 15:03 i Domnarvets skola Borlänge
Grundskola 8 – 9 Teknik
Konstruera med hjälp av tryck!

Innehåll

 

Konstruera med hjälp av tryck!

 

 

 

Ni har blivit utvalda att deltaga i ett teknikprojekt där ni ska konstruera en tekniks lösning som överför rörelse/kraft med hjälp av antingen Hydraulik eller pneumatik!

 

Det kan vara ett gammalt problem som ni väljer att utveckla eller något som ni ser kan bli en framtidens succé!

 

                  Tänk nytt! Tänk fritt!

 

MÖJLIGA OMÖJLIGHETER!

 

 

 

Ni ska i gruppen börja diskutera:

 

·       Idé

 

·       Skiss – De som arbetar mot A ska både skick och ritning finnas!

 

·       Materiallista

 

·       Bygg

 

·       Rapport – Även om ni gör konstruktionen i grupp ska var och en av er göra
               en teknisk rapport.

 

               Mall finns över hur den skrivs!

 

Konstruktionen ska vara klar vecka 7 och redovisas vecka 8.

 

Du får använda 2 lektioner till rapportskrivning, den ska skickas in till Matilda för bedömning senast fredag 19/3.

 

Varje grupp ska göra:

 

Ø  En skiss där intentionen över konstruktionen finns. För elever som arbetar mot betyget A, ska även en ritning finnas!

 

Ø  En prototyp av konstruktionen!

 

 

 

Syfte (utdrag ur kursplanen Teknik):

 

·       Syfte identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

 

·       Syfte identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar.

 

Material: glasspinnar, sprutor, slangar, kopplingar, ståltråd, lim, gem eller annat specificerat material.

 


Lycka till!

 

 

 

Matilda

 

 

 

Arbetsgång:

 

1.     Frågor att ställa i gruppen:

 

·       Vilken typ av konstruktion vill ni jobba med?

 

·       Vad vill ni bygga?

 

·       Tänk på hållfasthet, stabilitet och vilka delar som ska innehålla rörelse/kraftöverföring?

 

·       Hur ska er rörelse manövreras, med hydraulik eller pneumatik, ni ska motivera er val.

 

 

 

2.     Göra en princip-skiss och göra en lista över ert material som ni behöver. Ex. hur många sprutor, antal glasspinnar, hur långa slangar Om det finns specifika önskemål av material, kopplingar, måste ni tala om i god tid.

 

 

 

3.     Skriv ner en grovplanering över er tidsåtgång/arbetsbeskrivning över alla moment (när, var, hur). Ni får max. 3 lektionstillfällen.

 

Lektion 1

 

Lektion 2

 

Lektion 3

 

 

 

4.     Redovisning av er konstruktion, viktigt att rörelserna fungerar.

 

 

 

5.     Skriva Teknisk rapport (enskilt)

 

 

 

6.     Skriva utvärdering

 

Länktips (inspiration):

 

https://www.youtube.com/watch?v=McfE6g6l1rE

 

https://www.youtube.com/watch?v=lBhtJBzX5BA

 

https://www.youtube.com/watch?v=7OpaQeW3tQM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teknisk rapport:

 

Mejlas in leif.hillerstrom@borlange.se . Glöm inte att ange ditt namn i filnamnet.

 

 

 

Framsida:

 

Skola, namn och klass ev. en bild

 

Syfte:

 

Vad är syftet med arbetsuppgiften (arbetsbeskrivning/ped.planering). Vad har ni valt att konstruera? Varför har ni gjort detta val? Vilka är de tekniska problemen ni ska försöka lösa med uppgiften? Vad har ni valt som ”kraftöverföring”, hydraulik eller pneumatik? Varför har ni gjort detta val?

 

Bakgrund:

 

Förklara teoretiskt hur tryck uppkommer. Hur krafter och rörelser kan överföras med hjälp av hydraulik/pneumatik. Hur fungerar sprutor och slangar (olika storlekar, kopplingar). Ta hjälp av filmfrågorna och arbetsbladen (LAB.)

 

Resultat:

 

En kort beskrivning av hur er konstruktion fungerar. Hur blev resultatet? Bifoga en princip-skiss, materialförteckning, arbetsgångsbeskrivning. (kan även bifoga ett filmklipp).

 

Analys:

 

Hur blev ert resultat? Förbättringar? Vilket moment har varit svårast resp. lättast. Vad har du lärt dig om tryck och kraftöverföringar med hjälp av hydraulik eller pneumatik.

 

Kan er konstruktion fungera i verkligheten? Varför/varför inte?

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedömning: Utdrag ur kursplanen för ämnet Teknik 7-9:

 

Kunskapskrav

E

C

A

 

 

Tekniska

lösningar

 

 

 

Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.

Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.

Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion, och visar då på andra liknande lösningar.

 

 

 

Genomföra

Arbeten

 

 

 

Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings – och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.

Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings – och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma Utvecklade fysiska eller digitala modeller.

Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings – och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.

 

 

 

Formulera och

Välja alternativ

 

 

Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.

Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven  handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.

Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven  handlingsalternativ som  leder framåt.

 

 

Dokumentera

 

 

 

Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.

 

Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.

Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.

 

Uppgifter

  • Teknisk rapport

  • Teknisk rapport

Matriser

Tk
Teknik - grundmatris

E
C
A
Tekniska lösningar
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Genomföra arbeten
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller.
Formulera & välja alternativ
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Dokumentera
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.