👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Syror och baser

Skapad 2021-01-13 15:02 i Hässelby Villastads skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 5
Vi lär oss syror och baser. Hur man tar reda på om en lösning är sur eller basisk och hur naturen påverkas av försurning. Vi kommer att laborera och öva på att skriva laborationsrapport.

Innehåll

Pedagogisk planering  

Årskurs: 5 

Ämne/ämnen: Ke 

 

Syfte: 

Genomföra systematiska undersökningar i kemi samt använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband. 

Undervisningens innehåll: 

 

Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras. 

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering. 

Ämnesspecifika ord och begrepp:  

Syra, bas, neutralt, surt, basiskt, ph-skala, indikator, frätande, hypotes, neutralisera, späda, kemisk reaktion 

Kunskapskrav Lgr11  (Mål med undervisningen):  

  • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. 

  • Eleven gör enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild. 

  • Eleven har grundläggande kunskaper om materiens (uppbyggnad och) egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med användning av kemins begrepp. 

 

Detta ska du kunna: 

 

Du ska kunna genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.  

 

Du ska kunna använda utrustningen på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. 

Du ska med hjälpa av kemins begrepp kunna ge exempel på och beskriva olika egenskaper och kemiska sammanhang hos några olika ämnen.  

Så här jobbar vi: 

Film, läsa, instuderingsfrågor, laborationer, skriva laborationsrapport (hypotes, genomförande, resultat och slutsats/sammanfattning). 

Bedömning: 

Fortlöpande bedömning under laborationer.  

Bedömning av laborationsrapport.  

 

Rubrik 

← Lägre 

 

→ Högre 

Genomföra undersökningar 

Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och ävenbidra till att formuleraenkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.  

Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och ävenformuleraenkla frågeställningar och planeringar som detefter någon bearbetninggår att arbeta systematiskt utifrån.  

Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och ävenformuleraenkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.  

Använda utrustningen säkert 

I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert ochi huvudsak fungerandesätt. 

I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert ochändamålsenligtsätt. 

 I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert,ändamålsenligt och effektivtsätt. 

Göra dokumentationer 

Dessutom gör elevenenkla 
dokumentationer av sina undersökningar i text och bild. 

Dessutom gör elevenutvecklade 
dokumentationer av sina undersökningar i text och bild. 

Dessutom gör elevenvälutvecklade 
dokumentationer av sina undersökningar i text och bild. 

Begrepp 

Eleven hargrundläggande 
kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom attge exempel på och beskrivadessa medvissanvändning av kemins begrepp. 

Eleven hargodakunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom attförklaraochvisa på enkla samband inomdessa medrelativt godanvändning av kemins begrepp. 

Eleven harmycket godakunskaper om materiens upbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom attförklaraochvisa på enkla samband inomdessaoch något gemensamt dragmedgodanvändning av kemins begrepp.