👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP F-2 MUSIK VT 21

Skapad 2021-01-13 15:07 i Misterhults Skola Grundskolor
Noter
Grundskola F – 2 Musik
Vi spelar, klappar, sjunger, stampar, känner, skrattar & dansar. Musik är känsla vem du än är, hur du än är och var du än är!

Innehåll

Vad och hur vi musicerar

Musicerande och musikskapande

Vi ska sjunga kanon på broder Jacob och spela på våra xylofoner och boomwhackers.

Vi imiterar olika ljud med rösten vid uppsjungningen och improviserar med rörelser till olika musikstycken eller rytmer och toner.

Vi improviserar egna sånger och ljud till olika läskiga eller roliga bilder.

Vi ska lyssna på musik från olika genrer och göra koreografi till.

Musikens verktyg

Vi använder rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik när vi sjunger och härmar andra ljud.

Vi provar på slagverk, stränginstrument och tangentinstrument och lyssnar på när de låter högt, lågt, dovt och skarpt.

Vi gör rytmer med rytminstrument och komponerar egen musik med hjälp av gitarr, piano och kontrabas.

Vi ritar och målar notspråket!

Musikens sammanhang och funktioner

Vi pratar och spelar in på paddan vilka associationer, tankar, känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på olika slags musik. Vi skriver tillsammans en musiksaga och målar bilder till den.

Vi lär oss om hur olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument låter och ser ut.

Vi ska lära oss nationalsången och sjunga visor av Georg Riedl och andra kända barnvisor.

13 januari 2021

page3image15841296 page3image15835888 page3image15836928 page3image1373696page3image1371584 page3image33160848 page3image33159504 page3image15841088 page3image1364288

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
  Mu  1-3
 • Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.
  Mu  1-3
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
  Mu  1-3
 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Slagverk, sträng instrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.
  Mu  1-3
 • Musiksymboler, bilder och tecken.
  Mu  1-3
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3
 • Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrumenet.
  Mu  1-3
 • Hur instrumenten låter och ser ut.
  Mu  1-3
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
  Mu  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
  Mu  E 6
 • Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.
  Mu  E 6
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med timing.
  Mu  E 6
 • Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.
  Mu  E 6
 • Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
  Mu  E 6
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
  Mu  E 6
 • Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska möns­ ter och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.
  Mu  E 6
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
  Mu  E 6