👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livet förr och nu

Skapad 2021-01-13 15:20 i Björngårdsskolan Stockholm Grundskolor
Livet förr och nu
Grundskola 1 SO (år 1-3) Svenska
I detta temaområde kommer du att får lära dig om hur barn, kvinnor och män hade det förr i tiden. Vi kommer också att jämföra och titta på skillnader/likheter mellan livet förr och nu. Vi kommer att införa begreppet tidslinje.

Innehåll

 

VAD ska jag lära mig?

Hur det var att vara barn förr i tiden. Levnadsvillkor för barn, kvinnor och män för runt 100 år sedan.

Kunna göra jämförelser mellan förr och nu, se likheter och skillnader. 

Exempel på sådant som kan vara annorlunda och som man kan fokusera på: kläder, mat, hur man bor, leksaker, jobb/skola. Dock är det elevernas tankar och intressen som får vara fokus.

Begreppet tidslinje; dåtid, nutid, framtid.

NÄR ska jag lära mig detta?

Vecka v. 3-8, 2021

 

HUR ska jag lära mig?

Arbetssätt:

-vi gör en mindmap tillsammans i klassen, alternativt VÖL-diagram. Hur tror vi att livet var för barn för cirka 100 år sedan?

-titta på faktafilmer om livet förr och diskutera kring detta:

t ex:

Att vara barn för 100 år sedan (sli.se, 16 min)

-titta på barnfilmer som utspelar sig från förr och diskutera kring dessa,

t ex:

Emil i Lönneberga (ca 96 min, sli.se: DVD),

Madicken (serie på svtplay, 6 avsnitt, ca 30 min/avsnitt)

Alla vi barn i Bullerbyn (sli.se: DVD, 86 min)

-titta på bilder.

-leka lekar från förr (t ex Bro, bro, breja…, Röda och vita rosen, "Dunkgömme" och så vidare"

-läsa barnlitteratur som utspelar sig förr i tiden; Barnen i Bullerbyn. 

- sammanställa intervjufrågor tillsammans med klassen.

- intervjua en person om hur det var att vara barn förr. 

 

 HUR ska jag visa vad jag lärt mig och VAD kommer att bedömas?

-genom att aktivt delta i diskussioner kring böcker, filmer, texter.

-genomföra arbetsuppgifter kopplade till temat.

 

Mera: 

-Madicken (film, finns på svtplay.se och Öppet arkiv)

-Tant Brun, Tant Grön, tant Gredelin och Farbror Blå (bok)

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO   3
 • Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
  SO   3

Matriser

Sv SO
Livet förr och nu

på väg mot godtagbara kunsnkaper
godtagbara kunskaper
Berätta om hur det var att var barn förr i tiden.
 • SO   3
Du kan med stöd av en vuxen ge exempel på hur det var att vara barn förr i tiden. Du kan genomföra en intervju och återge den för dina kamrater i en mindre grupp.
Du kan på egen hand ge exempel på hur det var att vara barn förr i tiden. Du kan genomföra en intervju, sammanställa den och återge den för dina klasskamrater.
Göra jämförelser förr och nu.
 • SO   3
Du kan med stöd av en vuxen göra enkla jämförelser mellan livet förr och nu.
Du kan på egen hand göra enkla jämförelser mellan livet förr och nu.
Delta i samtal.
 • Sv
 • Sv   1
Du deltar i samtal om det vi har läst och sett genom att lyssna aktivt.
Du deltar aktivt i samtal om det vi har läst och sett genom att svara på och ställa följdfrågor.