👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik - åk 4 - VT21

Skapad 2021-01-13 15:25 i Centralskolan Kristianstad
Grundskola 4 – 6 Teknik
Äntligen teknik! I årskurs 4 ska vi lära oss följande: vad teknik är, hur sopsortering fungerar, beskriva för- och nackdelar med olika teknikval, göra skisser och ritningar, arbeta fram fysiska modeller, presentera sin fysiska modell med utgångspunkt i fakta samt föra loggbok.

Innehåll

Lärandemål

Vårt mål med undervisningen är att vi ska...

 • förstå vad ämnet teknik innefattar
 • förstå hur sopsortering fungerar samt varför det är viktigt 
 • kunna beskriva för och nackdelar med olika teknikval, såsom valet mellan buss och bil
 • kunna göra en skiss och en ritning
 • kunna arbeta fram en fysisk modell 
 • formulera en beskrivning av den fysisk modellen med utgångspunkt i fakta
 • kunna beskriva vårt tillvägagångssätt under arbetet

Undervisning

Vi kommer börja med att ta reda på vad teknik är och var genom att läsa och diskutera sida 4-7 i "Boken om teknik". Vi tittar på  programmet "Typisk Teknik" där vi får följa hjulets historia och hur det har förändrat vår värld. Fortsättningsvis kommer vi att ta reda på vad transporter är för någonting och bli experter på transporterna bil och buss genom att ta reda på deras fördelar och nackdelar. Fokus kommer sedan läggas på bilen. Genomgång om bilens historia, vad som får olika människor att köpa olika bilar samt hur man hur man gör en skiss och ritningar kommer att hållas. Eleverna kommer sedan tilldelas slutuppgiften som innefattar: skiss, ritning, fysisk modell av en bil, kollage med text och bild som representerar bilen, loggboksförande samt en utvärdering av arbetet.

Vidare kommer vi prata om sophantering, sophistoria och återvinning med utgångspunkt i "Boken om teknik" sida 12-13 och 22-24. Vi tittar på  programmet "Typisk Teknik" där vi får lära oss mer om sopor och hur vi ska göra med vårt avfall. Avslutningsvis kommer eleverna få lära sig mer om termen återbruk som också kallas remake eller upcycling på engelska, där slutuppgiften kommer vara att skapa något nytt av något gammalt. Vi följer teknikens arbetssätt med skiss, ritning, materiallista, bygga, testa och förbättra samt en utvärdering i slutet. 

 Bedömning kommer att ske på följande delar:

 • Deltagandet av diskussioner i klassrummet 
 • Skriftlig uppgift om för- och nackdelar med olika teknikval
 • Skissen 
 • Ritningen
 • Fysiska modellen
 • Kollaget med text och bilder som representerar den fysiska modellen
 • Loggboken
 • Utvärderingen

Uppgifter

 • Kollage och Presentation

 • Kollage och Presentation

 • Fysiska Modellen av Bilen

 • Fysiska Modellen av Bilen

 • Materiallista

 • Materiallista

 • Ritning Bilen

 • Ritning Bilen

 • Skissa Bilen

 • Skissa Bilen

 • Fördelar och Nackdelar med er bil

 • Fördelar och Nackdelar med er bil

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6

Matriser

Tk
Teknik - åk 4

Hållplats 1
Hållplats 2
Hållplats 3
Genomföra arbeten
 • Tk  E 6
 • Tk  C 6
 • Tk  A 6
Jag kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska modeller
Jag kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklande fysiska modeller
Jag kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklande fysiska modeller
Formulera & välja alternativ
 • Tk  E 6
 • Tk  C 6
 • Tk  A 6
Under arbetsprocessen bidrar jag till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt
Under arbetsprocessen formulerar och väljer jag handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt
Under arbetsprocessen formulerar jag handlingsalternativ som leder framåt
Dokumentera
 • Tk  E 6
 • Tk  C 6
 • Tk  A 6
Jag gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord
Jag gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord
Jag gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord