👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fast, flytande och gasform, blandningar och lösningar

Skapad 2021-01-13 15:29 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
I åk 4 kommer vi att arbeta med kap 2-4 i "boken om fysik och kemi". Dessa kapitel berör vad är vatten egentligen är? Fast, flytande och gas samt blandningar och lösningar.
Grundskola 4 NO (år 1-3)
Varför smälter smör när det är varmt? Varför blir det kvar saltkristaller om man låter havsvatten avdunsta? Varför bildas det imma på fönster? Vad betyder aggregationstillstånd?

Innehåll

 

Mål för elev

Du ska lära dig om:

 • Att redogöra för begreppen aggregationstillstånd och densitet.
 • Att beskriva hur vatten övergår från form till en annan
 • Begreppen fast, flytande och gas är ämnens olika former/ likheter och skillnader .
 • Att alla ämnen har olika smältpunkt.
 • Skillnaden mellan blandningar och lösningar.
 • Hur ämnen skiljer sig.
 • Hur man skiljer ämnen åt.

Begrepp att lära:

 • aggregationstillstånd, stelna, smälta, avdunsta, densitet, molekyl, atom, flytande form, fast form, gasform, grundämne, kemisk förening, periodiska systemet, heliumgas, blandning, lösning, egenskap, brons, koppar, tenn, stål, metall, cement, keramik, sortera, galler, såll, sil, filter, skyddsmask, magnet, sopsortering, reningsverk, lösningsmedel, kåda, såpa, T-sprit, ättika, citronsyra

 

Genomförande: vecka 1- 7

 • Vi ska jobba med "Boken om fysik och kemi".
 • Vi ska läsa texter och delta aktivt i diskussioner.
 • Vi ska arbeta enskilt och i grupp.
 • Vi ska utföra enkla experiment. 
 • Vi ska dokumentera en enkel undersökning i en laborationsrapport.

Bedömning

 • Digitala muntliga redovisningar.
 • Digitalt prov.

Matriser

NO
Bedömningsmatris NO 4-6

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Förmåga att Jämföra och se samband
Du har grundläggande kunskaper om ämnets olika former samt lösningar och blandningar och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader t.ex.: Du kan berätta om några få likheter och skillnader.
Du har goda kunskaper om ämnets olika former samt lösningar och blandningar och visar det genom att föra utvecklande resonemang om likheter och skillnader t.ex. : Du kan berätta flera likheter och skillnader
Du har mycket goda kunskaper om ämnets olika former samt lösningar och blandningar och visar det genom att föra välutvecklande resonemang om likheter och skillnader t. ex.: Du kan berätta och beskriva många likheter och skillnader. Du kan motivera varför det är likheter och skillnader.
Förmåga att använda begrepp, modeller, teorier i naturvetenskap
Du kan använda begrepp som t.ex. atom, molekyl, kretslopp, fast form, flytande form, gasform, smälter, avdunstar, stelnar, kondenserar, sjunka, flyta, ytspänning, skiljas åt, löser sig och sortera när du förklarar.
Du kan använda begrepp som t.ex. atom, molekyl, kretslopp, fast form, flytande form, gasform, smälter, avdunstar, stelnar, kondenserar, sjunka, flyta, ytspänning, skiljas åt, löser sig, och sortera när du svarar och samtalar med andra.
Du kan förklara begrepp som t.ex. atom, molekyl, kretslopp, fast form, flytande form, gasform, smälter, avdunstar, stelnar, kondenserar, sjunka, flyta, ytspänning, skiljas åt, löser sig, och sortera när du samtalar och förklarar för andra så att de förstår fysikens grunder .