👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion - Hinduism och buddhism.

Skapad 2021-01-13 15:41 i Askeby skola Linköping
Grundskola 6 Religionskunskap
Inom detta område ska vi studera de två världsreligionerna hinduism och buddhism. Vi har ett kunskapstest på de båda religionerna fredagen den 12/2. Läroboken s.74-107. Anteckningar i skrivboken under lektionerna. Classroom - Religionsrummet

Innehåll

Förmågor vi ska träna:

- Jämföra, beskriva och förklarar likheter samt skillnader.

Du visar dina kunskaper genom de olika delarna i de båda religionerna:

-Heliga rum

- Heliga skrifter

- Levnadsregler

- Andlig ledare

- Högtider

- Se samband och förklara dessa.

- Se sambandet mellan religionernas praktiska religiösa handlingar och dess centrala tankegångar. 

- Resonera.

- Förklara på vilka olika sätt religionerna, med hjälp av centrala tankegångar, ger svar på livsfrågor för de troende. Frågor som handlar om livet, döden, rättvisa och hur man bör leva sitt liv. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6