👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Beroende Biologi - om alkohol, tobak och droger

Skapad 2021-01-13 15:41 i Norrsundsskolan Norrtälje
Grundskola 8 Biologi
Vår hjärna är fantastisk, det finns ingen dator i världen som är snabbare än den, så varför vill en del droga den så den inte fungerar som den ska? Men vad räknas som droger och hur fungerar olika droger egentligen? Vi kommer även att problematisera droganvändningen utifrån olika perspektiv. Ni kommer även att få fördjupa er inom en drog genom att presentera en drog för klassen.

Innehåll

Tidsperiod

Vecka 2-5

 

Ni presentera vecka 3-4

Vecka 5 skriver ni ett kortare prov.

 

Bedömning:

Ni kommer att att göra en presentation om en drog och hur den påverkar kroppen.

Vi kommer att diskutera under lektionerna

Prov

Bra länkar:

https://www.drugsmart.com/

https://www.can.se/

https://www.droginformation.nu/

hur drogen fungerar i hjärnan

Sömn

hjärnan och nerver

 

Vad ska jag lära mig? Du ska kunna…

 

 • söka information samt att vara källkritisk kring dessa informationskällor.
 • ta ställning i frågor om droganvändande och att resonera och motivera detta ställningstagande.
 • ha kunskap om tobak, alkohol och de droger som finns i omlopp i vårt samhälle, hur de påverkar vår hälsa både på kort och lång sikt.
 • resonera om konsekvenser av människans användande av droger på miljö och hälsa.
 • Känna till hur olika droger bryts ned i kroppen.

   

 Presentation ska innehålla följande:

 

 • Vad är det för drog? Var kommer den ifrån? Imiterar den en naturlig upplevelse?
 • Du ska redogöra för vad som händer i kroppen/ hjärnan när vi tar en drog. (Akut påverkan)
 • Du ska berätta om vilken effekt drogen har på oss, den delen handlar mer om vad den som tar droger upplever
 • Du ska redogöra för vilka långtids konsekvenser ett drogmissbruk har på hälsan. Vilka organ påverkas?
 • Hur får kroppen ut drogen?
   

 

Hur ska jag visa det? 

 • Diskussioner/värderingsövningar
 • Fördjupning i form av i grupp presentera hur en drog påverkar hjärnan och kroppen.

 

De förmågor jag kommer bedöma är:

 

 • Hur du söker efter information om droger i t.ex. Bra källor på närhet, böcker och filmer samt hur du använder den information du har hittat och hur du bedömer om den är pålitlig.
 • Hur du använder informationen för att  berätta om dina kunskaper på olika sätt.
 • Om du förstår processer i kroppen och deras konsekvenser på hälsan och upplevelse.
 • Hur du använder begrepp och vetenskaplig språk

 

 

Bedömningen visas sedan i matrisen nedan.

   

Hur kan vi arbeta för att komma dit?  

 • Genomgångar.
 • Diskussioner/värderingsövningar
 • Använda internet för att hitta information
 • Presentation enskilt eller grupparbete

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  Bi  7-9
 • Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.
  Bi  7-9
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.
  Bi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
  Bi  E 9
 • I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
  Bi  E 9
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Bi  E 9
 • Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
  Bi  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
  Bi  E 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
  Bi  C 9
 • I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
  Bi  C 9
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Bi  C 9
 • Eleven kan använda informationen på ett fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
  Bi  C 9
 • Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
  Bi  C 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
  Bi  A 9
 • I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Bi  A 9
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Bi  A 9
 • Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
  Bi  A 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
  Bi  A 9

Matriser

Bi
SANT - om alkohol, tobak och droger

Muntlig redovisning

 • Bi   använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
Ej ännu godkänd nivå
E
C
A
Deltar i redovisning och i diskussioner
Eleven kan skilja fakta från värderingar med motiveringar. Anpassar redovisningen efter målgrupp och bidrar till utveckling av diskussioner genom att ställa frågor.
Skiljer fakta från värderingar. Ger enkla motiveringar och några tänkbara konsekvenser. Bidrar till utveckling av diskussioner till viss del. Viss anpassning för målgruppen.
Skiljer fakta från värderingar. Ger utvecklade motiveringar och beskrivningar av några tänkbara konsekvenser. Bidrar till utveckling av diskussioner. Relativt god anpassning till målgruppen.
Skiljer fakta från värderingar. Ger välutvecklade motiveringar och beskrivningar av några tänkbara konsekvenser. Fördjupar och/eller breddar diskussioner. God anpassning till målgruppen.
Biologiska begrepp & samband
Eleven kan använda sig av biologins begrepp för att beskriva samband i människokroppen.
Använder några biologiska begrepp Kan beskriva något samband mellan drogen och människokroppen. Nämner lite historia
Relativt god användning av biologiska begrepp. Kan beskriva förhållandevis komplexa samband.
God användning av biologiska begrepp. Kan beskriva komplexa samband.