👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Piastdynastin i Polen

Skapad 2021-01-13 15:51 i Modersmål Trelleborg
Grundskola 6 – 5 Modersmål
Vi talar polska, känner till den polska kulturen och traditioner. Vi kan en del om landets geografi men hur är det med landets historia? Hur allt detta började? Hur och när blev Polen ett land?

Innehåll

Långsiktiga mål:

- utveckla min skriv-, läs- och talförmåga

- använda modersmål som ett medel för min språkutveckling och mitt lärande

- reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i Polen

Kortsiktiga mål:

- anpassa lässtrategier efter textens form, innehåll och läsningens syfte

- sammanfatta texter muntligt och skriftligt

- göra en muntlig presentation om Piastdynastin

- förstå och använda nya ämnesrelaterade begrepp i rätt sammanhang 

- formulera och uttrycka egna åsikter

Material:

ett häfte med faktatexter som berör Polens historia

ett övningshäfte 

filmer på nätet

Arbetssätt: 

- hög och tystläsning 

- övningar i att göra muntliga och skriftliga sammanfattningar med hjälp av en tankekarta

- skriftliga övningar med nya begrepp

- diskussion i klassen

- gemensamma genomgångar

- muntlig presentation

- Kahoot

Genomförande: 

v. 2 - 6

Bedömning:

Bedömningen blir i både skriftlig och muntlig form.  Bedömningen berör texter som du kommer att skriva, ditt deltagande i diskussioner och genomgångar samt muntlig presentation. 

 

Matriser

Ml
Bedömnings matris

E
C
A
Läsa med flyt
Eleven kan läsa elevnära och åldersanpassade texter för barn och ungdomar med visst flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier.
Eleven kan läsa elevnära och åldersanpassade texter för barn och ungdomar med relativt gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier.
Eleven kan läsa elevnära och åldersanpassade texter för barn och ungdomar med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, använda lässtrategier.
Läsförståelse
Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
Uttrycka sig i skrift
Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag uttrycka sig enkelt i skrift med viss språklig variation och inslag av ämnesrelaterade ord och begrepp.
Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag uttrycka sig utvecklat i skrift med relativt god språklig variation och inslag av ämnesrelaterade ord och begrepp.
Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag uttrycka sig välutvecklat i skrift med god språklig variation och inslag av ämnesrelaterade ord och begrepp.
Skrivregler
Eleven använder då med viss säkerhet grundläggande regler för språkriktighet och kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
Eleven använder då med relativt god säkerhet grundläggande regler för språkriktighet och kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
Eleven använder då med god säkerhet grundläggande regler för språkriktighet och kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
Samtala
Eleven kan med ett i huvudsak fungerande ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett enkelt sätt.
Eleven kan med ett ändamålsenligt ord- och begreppsförråd på samtala om bekanta ämnen ett utvecklat sätt.
Eleven kan med ett ändamålsenligt och effektivt ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett välutvecklat sätt.
Fråga och framföra åsikter
I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl.
I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
Beskriva & resonera med anknytning till modersmålet
Eleven kan utifrån egna referensramar och erfarenheter på ett enkelt sätt beskriva och resonera om för eleven viktiga kunskapsområden med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.
Eleven kan utifrån egna referensramar och erfarenheter på ett utvecklat sätt beskriva och resonera om för eleven viktiga kunskapsområden med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.
Eleven kan utifrån egna referensramar och erfarenheter på ett välutvecklat sätt beskriva och resonera om för eleven viktiga kunskapsområden med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.