Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vattnets olika former

Skapad 2021-01-13 16:17 i Björngårdsskolan Stockholm Grundskolor
Du ska upptäcka vattnets olika former genom enkla experiment.
Grundskola F – 2 NO (år 1-3)
Du ska upptäcka vattnets olika former genom enkla experiment och göra en laborationsrapportmed hypotes, genomförande och resultat. Du ska känna till begreppen för vattnets olika former och övergångar mellan formerna.

Innehåll

Du ska utveckla - konkretisering av syftet

Du ska utveckla din förmåga:

- att göra enkla experiment med vatten, is och snö. 
- att ställa en hypotes.
- att använda begreppen för vattnets olika former; flytande, fast och gasform.
- att berätta, skriva och rita om experimenten.

Undervisning/arbetssätt

 • Du ska göra enkla experiment med vatten och träna dig på att ställa en hypotes.
 • Du får genom experimenten lära dig orden för vattnets olika former - fast, flytande och gas.
 • Du får genom experimenten lära dig begreppen avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning. 
 • Du ska få titta på film om vatten.
 • Efter gemensamma diskussioner kommer du att få dokumentera experimenten genom att skriva, rita och berätta.

Kommer att bedöma/dokumentation


Du blir bedömd:
- när du gör experimenten
- när du pratar om experimenten
- när du gör din laborationsrapport
Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  NO
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3

Matriser

NO
När vi arbetat klart med vattnets olika former ska du kunna..

----->
----->
..förklara begreppen fast, flytande och gas
På väg
Kan
..förklara begreppen avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
På väg
Kan
..göra en enkel laborationsrapport.
På väg
Kan
..genomföra ett experiment.
På väg
Kan
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: