Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Krönikor

Skapad 2021-01-13 17:04 i Kvarnbyskolan Mölndals Stad
Lär sig känna igen olika texttyper och vad som kännetecknar dessa. Utvecklar sin förmåga att skriva olika textyper. Nu arbetar vi med krönikor och debattartiklar. Det är vanliga texttyper som man kommer i kontakt med i de flesta tidningar. På nationella prov i svenska har krönika och debattartikel ofta varit med bland uppsatsalternativen.
Grundskola 9 Svenska
Vi kommer att arbeta med krönikor. Det är en vanlig texttyp som man kommer i kontakt med i de flesta tidningar.

Innehåll

Syfte och innehåll:

Lär sig känna igen olika texttyper och vad som kännetecknar dessa. Utvecklar sin förmåga att skriva olika texttyper.

Att läsa, analysera och diskutera krönikor.

Att skriva egna krönikor.

 

Arbetsgång

Moment 1:

Vi läser om krönikor i bl.a. Portal.

Lärarledda genomgångar och gemensam läsning av krönikor.

Diskussion kring krönikor.

Enskild läsning och analys av krönika.

 

Moment 2:

Skriva en krönika om valfritt ämne. Din text ska vara anpassad till genren krönika. 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Matris: Svenska

Har arbetat med
E
C
A
Skriva - textkvalitet
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt välfungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: