👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gymnasie Ungerska Modersmål 1 Terminsplanering VT 2021

Skapad 2021-01-13 17:31 i Modersmålsskolan Helsingborg
Stödmall för planering av modersmålsundervisningen i gymnasiet kurs 1
Gymnasieskola Modersmål
Under den här terminen arbetar vi med nya tema som delvis eleverna har önskat sig eller som jag själv anser vara intressanta och lärorika. Vi fortsätter att träna språket med olika aktiviteter för att kunna bli bättre på att läsa, skriva, tala och lyssna. Samtidigt jämför vi ungerska och svenska med sina gemensamma och olika språkliga och kulturella drag. Tillsammans fortsätter vi att arbeta med rollspel, samspel med varandra och använda digitala verktyg. Under trivsamma och lättsamma former kommer vi att utveckla språket.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet modersmål ska syfta till att eleverna utvecklar färdigheter i att tala, läsa, skriva och lyssna på sitt modersmål. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om sitt modersmål. Dessutom ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om litteratur.

Eleverna ska ges möjlighet att i tal och skrift utveckla ett rikt språk, som ger självförtroende, trygghet i olika situationer och möjlighet att uttrycka sin personlighet och stärka sin identitet. Undervisningen ska bidra till att eleverna blir förankrade i både språkområdets kultur och den svenska kulturen.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sitt språk i tal och skrift genom att arbeta processinriktat i samspel med andra. Vidare ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla ett interkulturellt förhållningssätt i skolan och samhället genom att undervisningen ska utgå från ett jämförande perspektiv på språket och kulturen.

Målet med undervisningen är att 

 • utveckla egen språkproduktion i tal med anpassning till innehåll och mottagare samt utveckling av strategier för att göra sig förstådd och få fram sitt budskap.
 • utveckla egen språkproduktion i skrift med anpassning till innehåll och mottagare samt utveckling av strategier för att göra sig förstådd och få fram sitt budskap.
 • utveckla ord- och begreppsförråd.
 • utveckla språkriktighet, stil och struktur i samband med talade och skrivna texter.
 • läsa texter på modersmålet valda med hänsyn till elevernas intressen och studieväg.
 • lära sig om modern litteratur, bilder, konst och musik som tar upp vardagsliv, relationer och livsfrågor.
 • lära sig om språkets spridning och förekomst samt hur språket används.
 • lära sig om kultur, natur och geografiska förhållanden i språkområdet.

 Så här ska vi arbeta...

 • skriva egna texter av olika slag för olika syften och mottagare 
 • läsa olika texter (t.ex. sagor, berättelser, faktatexter, texter från läroboken, andra elevers texter…) och svara på frågorna
 • berätta, beskriva och förklara händelser framför gruppen
 • tala modersmålet så mycket som möjligt under lektionerna i större eller mindre grupper
 • utöka sitt ordförråd genom att träna in glosor, läsa och skriva texter och göra rollspel

Vi kommer bedöma på vilket sätt du...

 • kan förstå innehåll i sitt modersmål såväl muntligt som skriftigt
 • kan redovisa, diskutera och kommentera innehåll
 • kan uttrycka tankar, känslor och åsikter så att innehållet blir begripligt och korrekt

 

 • kan i samtal växla mellan vardagsspråk och skolspråk
 • kan skriva olika texter med anpassning till syfte, mottagare och situation och följer språkliga konventioner
 • kan utrycka och formulera sig med ett ordförråd som är relevant för sammanhanget

 

 • kan läsa olika texter av vardaglig karaktär
 • kan redogöra innehållet i texten och tankar som läsningen har väckt
 • kan presentera i tal och skrift fakta om olika förhållanden

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Egen språkproduktion i tal med anpassning till innehåll och mottagare samt utveckling av strategier för att göra sig förstådd och få fram sitt budskap.
  Moe  -
 • Egen språkproduktion i skrift med anpassning till innehåll och mottagare samt utveckling av strategier för att göra sig förstådd och få fram sitt budskap.
  Moe  -
 • Ord- och begreppsförråd.
  Moe  -
 • Språkriktighet, stil och struktur i samband med talade och skrivna texter.
  Moe  -
 • Texter på modersmålet valda med hänsyn till elevernas intressen och studieväg.
  Moe  -
 • Modern litteratur, bilder, konst och musik som tar upp vardagsliv, relationer och livsfrågor.
  Moe  -
 • Språkets spridning och förekomst samt hur språket används.
  Moe  -
 • Kultur, natur och geografiska förhållanden i språkområdet.
  Moe  -

Matriser

Moe
Kunskapskrav Gymnasie Modersmål 1

E
D
C
B
A
Förståelse
Eleven förstår huvudsakligt innehåll i sitt modersmål såväl muntligt som skriftligt.
huvudsakligt innehåll
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
huvudsakligt innehåll och uppfattar väsentliga detaljer
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
såväl helhet som detaljer
Redovisa, diskutera, kommentera
Detta visar eleven genom att redovisa, diskutera och kommentera innehållet på ett översiktligt sätt.
på ett översiktligt sätt
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
på ett välgrundat sätt
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
på ett välgrundat och nyanserat sätt
Tala, samtala
Eleven uttrycker muntligt sina tankar, känslor och åsikter på modersmålet så att innehållet blir i huvudsak begripligt och korrekt.
i huvudsak begripligt och korrekt
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
sammanhängande och strukturerat
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
sammanhängande, strukturerat, tydligt, ledigt samt med variation och flyt
Växla mellan vardagsspråk och skolspråk
I samtal växlar eleven med viss säkerhet mellan vardagsspråk och skolspråk.
med viss säkerhet
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
med säkerhet
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
med säkerhet
Skriva
I skrift formulerar eleven sig på modersmålet med viss anpassning till syfte, mottagare och situation samt följer i huvudsak skriftspråkets konventioner.
med viss anpassning följer i huvudsak
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
med anpassning följer
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
formulerar eleven sig varierat och nyanserat på modersmålet med anpassning följer
Ordförråd
Eleven uttrycker och formulerar sig med ett ordförråd som i huvudsak är relevant för sammanhanget och som endast i undantagsfall hindrar eleven från att uttrycka sig nyanserat.
som i huvudsak är relevant
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
som är relevant
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
som är relevant
Läsa
Eleven läser relativt obehindrat texter av vardaglig karaktär på modersmålet
texter av vardaglig karaktär
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
texter av olika karaktär
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
texter av olika karaktär
Ny aspekt
och redogör översiktligt för innehållet i texten och några tankar som läsningen har väckt
redogör översiktligt några tankar som läsningen har väckt
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
redogör utförligt välgrundade egna tankar och iakttagelser med utgångspunkt i det lästa
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
redogör utförligt och nyanserat välgrundade och nyanserade egna tankar och iakttagelser med utgångspunkt i det lästa
modersmålet - svenska språket
Dessutom redogör eleven översiktligt för hur modersmålet är uppbyggt och gör enkla jämförelser med svenska språket.
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
översiktligt enkla jämförelser
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
utförligt välgrundade jämförelser
fakta om natur och geografiska förhållanden
I både tal och skrift presenterar eleven grundläggande fakta om natur och geografiska förhållanden i språkområdet.
grundläggande fakta
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Fakta
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Fakta
typiska kulturella förhållanden samt jämförelser
Eleven ger exempel på och diskuterar översiktligt några typiska kulturella förhållanden förknippade med språkområdet samt gör enkla jämförelser med svenska förhållanden.
diskuterar översiktligt enkla jämförelser
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
diskuterar utförligt välgrundade jämförelser
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
diskuterar utförligt och nyanserat välgrundade och nyanserade jämförelser