👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Novell

Skapad 2021-01-13 18:43 i Bessemerskolan Sandviken
Gymnasieskola Svenska som andraspråk
Det är dags att skriva en egen novell.

Uppgifter

  • Ett halvt ark papper

  • Vi kan inte hjälpa alla

  • Novell

  • Novell

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Skriftlig framställning av texter för kommunikation och reflektion. Strategier för att skriva olika typer av texter som är anpassade efter ämne, syfte, situation och mottagare. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter. Textuppbyggnad, textmönster och språkliga drag i framför allt berättande, beskrivande och argumenterande texter. Referat- och citatteknik samt hänvisningar till olika källor. Frågor om upphovsrätt och integritet vid digital publicering.
    Sva  -

Matriser

Sva
Novell (sva 1)

E
C
A
Du kan skriva en novell som är sammanhängande och begriplig och i huvudsak följer normerna för den valda texttypen.
Eleven kan skriva olika en novell som är sammanhängande, begriplig och välstrukturerad och i huvudsak följer normerna för den valda texttypen. Du kan delvis anpassa stilen till texttypen. Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen är tillräckligt goda för att den skriftliga och muntliga kommunikationen inte ska hindras. När ordförrådet inte räcker till kan eleven visa prov på någon strategi för att uttrycka sig på annat sätt.
Du kan skriva en novell som är sammanhängande, begriplig, detaljrik och välstrukturerad och i huvudsak följer normerna för den valda texttypen. Du kan delvis anpassa stilen till texttypen och läsaren. Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen är tillräckligt goda för att den skriftliga och muntliga kommunikationen ska fungera väl. När ordförrådet inte räcker till kan eleven visa prov på olika slags strategier för att uttrycka sig på annat sätt.
Ny aspekt
Ordförrådet och den grammatiska behärskningen är tillräckligt goda för att den skriftliga kommunikationen inte ska hindras annat än i undantagsfall
Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen är tillräckligt goda för att den skriftliga och muntliga kommunikationen inte ska hindras. När ordförrådet inte räcker till kan eleven visa prov på någon strategi för att uttrycka sig på annat sätt.
Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen är tillräckligt goda för att den skriftliga och muntliga kommunikationen ska fungera väl. När ordförrådet inte räcker till kan eleven visa prov på olika slags strategier för att uttrycka sig på annat sätt.