👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kretsar kring el - Teknik VT21

Skapad 2021-01-13 19:48 i Östergårdsskolan Halmstad
Under våren kommer vi att jobba med kretsar kring el som är ett tema som handlar om elektricitet. Både om hur den framställs och kommer till oss genom två hål i väggen, och om hur elektriska komponenter ska kopplas ihop för att fungera.
Grundskola 5 Teknik
Kretsar kring el är ett tema som handlar om elektricitet. Både om hur den framställs och kommer till oss genom två hål i väggen, och om hur elektriska komponenter ska kopplas ihop för att fungera. Du kommer att få fundera över saker som vad det innebär att leva utan elektricitet: som man gjorde förr, som man gör i delar av världen än idag, eller som man ibland tvingas att göra under strömavbrott. Du kommer att få undersöka vad det är som får lampan att lysa, varför den inte lyser ibland, hur olika lampor skiljer sig åt och hur man kan spara energi med lampor. Det blir också diskussioner om faran med elektricitet och hur det gick till när elektriciteten och glödlampan uppfanns. Elektriciteten var en upptäckt som verkligen förändrade världen, och som kommer att fortsätta förändra den i framtiden också.

Innehåll

Utgångspunkt

Du använder förmodligen varje dag teknik som fungerar med hjälp av elektricitet. Du har nog hört ordet el innan. Däremot kanske du inte känner till vad el faktiskt är, hur det fungerar, hur man tillverkar el och när olika uppfinningar med el uppfanns.

 

Konkretisering av målen

För att nå godkänt på området ska du:

 

 • ha kunskap om hur elektricitet används i vår vardag, ex i hemmet, samhället och naturen.
 • visa kunskaper om elektricitetens historia och hur elektricitetens användning utvecklats.
 • på ett enkelt sätt kunna diskutera vad elektricitet har och har haft för människors liv.

 

 • kunna undersöka en glödlampa och få den att lysa i en elektrisk krets.
 • kunna ta reda på någon orsak till att en elektrisk krets inte är sluten.
 • kunna undersöka vilka föremål som kan sluta en krets och inte, samt veta vad begreppen ledare och isolator innebär.

 

 • kunna jämföra olika sorter energikällor som framställer elektricitet och se någon fördel och nackdel med dem. 

Begrepp: 

 • energi

 • elektricitet

 • vindkraftverk

 • vattenkraftverk

 • solkraft

 • kolkraftverk

 • kärnkraftverk

 • förnybar energi

 • icke-förnybar energi

 • generator

 • turbin

 • motor

 • strömbrytare

 • uppladdning

 • batteri

 • sladd

 • sluten krets

 • spänning

 • plus-pol
 • minus-pol
 • glödlampa

 • kontakt

 • ledare

 • isolator

 

Genomförande

 • gemensamma genomgångar
 • utföra och dokumentera undersökningar
 • gruppdiskussioner 
 • gruppuppgifter
 • läsa olika texter och svara på frågor
 • se på film
 • spel

Dokumentation och bedömning

Undersökningar

 • Planera och genomföra systematiska undersökningar av elektriska föremål och kretsar
 • Jämföra egna och andras undersökningsresultat och ge förslag på hur undersökningen kan förbättras
 • Dokumentera dina undersökningar i text och bild


Skriftligt prov

 • Beskriva hur exempelvis glödlampan, strömbrytaren och olika typer av elektriska kretsar är uppbyggda och hur de olika delarna samverkar för att fungera. 
 • Beskriva samband mellan hur elektricitet produceras i energikällor och hur de används i vardagen och i samhället. 

 

 • Samtala om och diskutera frågor som rör energikällor och elektricitet, samt dess betydelse för människan, naturen, samhället.
 • Vara delaktig vid genomgångar, diskussioner och grupparbeten.

 

 • Debatt om olika energikällor

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning.
  Tk  4-6
 • Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 6
 • Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  C 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
  Tk  C 6
 • Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  C 6
 • Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
  Tk  A 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
  Tk  A 6
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö
  Tk  A 6