Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skrivuppgift-Hus

Skapad 2021-01-13 20:01 i Enhet Flerspråkighet Varberg
Grundskola F Modersmål
Skrivuppgift-Hus v.4-12 Under denna period kommer vi att skriva

Innehåll

Skrivuppgift till svenska. Eleverna ska skriva varsin ”mini” kapitelbok. Eleverna kommer bland annat skriva en berättelse som har en röd tråd. Eleverna kommer att få skriva om ett hus där det bor olika personer och vad som händer med dem. Eleverna kommer att jobba med olika mål inom svenskan under varje kapitel. Jag kommer att ha fixat en lista med olika saker som jag vill ska finnas med i kapitlen. Det blir en checklista som eleverna kommer att kunna kolla på och se så att de har fått med allt. Jag kommer även att ha skrivit min egen variant av alla kapitel som jag kommer att läsa upp för att inleda lektionerna. Eleverna kommer även få rita en framsida till sin bok. Det ska vara en bild av huset där det ligger.  Jag kommer att ha förberett en PowerPoint bild av varje checklista som vi ska lägga upp på smartboarden så att alla elever kan se den i storformat.

Tanken är att eleverna ska få sina böcker som de har skrivit utskrivna så att de kan ta hem dem till sina vårdnadshavare och visa vad de gjort. Det ska vara någonting som de ska vara stolta över.

Tanken var att det även skulle finnas ett kapitel om hur det var i skolan. I det kapitlet skulle eleverna få skriva en faktatext om djur. För att vi även skulle få in biologi. Det kändes lite mycket och eleverna skulle skriva faktatexter om djur senare under no:n fick jag höra. De kapitlet ströks då.

Detta kommer att jobba med i 10 veckor.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
  Ml  7-9
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskan. Ordbildning och meningsbyggnad på modersmålet i jämförelse med svenskan.
  Ml  7-9
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar och arbetsbeskrivningar. Texternas innehåll, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  Ml  7-9
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Bildspråk och idiomatiska uttryck.
  Ml  7-9
 • Kulturella uttrycksformer från områden där modersmålet talas, till exempel bildkonst, musik och arkitektur.
  Ml  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: