Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri åk 7, 7 A

Skapad 2021-01-14 08:21 i Tråsättraskolan Österåker
Grundskola F – 9
Geometri: Prefixen; kilo-, hekto-, deci-, centi- och milli Enheter och enhetsomvandlingar för vikt, volym och längd Skala (längdskala) Vinklar, mäta vinklar, begrepp såsom vinkelsumma, sidovinklar, vertikalvinklar Beräkna omkrets och area av fyrhörningar, trianglar och cirkel Kap. 4 Samband och förändring (eftersom det är distansundervisning följ classroom för mer detaljer kring planering.

Innehåll

Tidsperiod: 48-5

Vecka

Vad

Hur

Begrepp

48

Repetition -kap 1

Kap 3.1 (Prefix och enheter)

 

Prefix

kilo,hekto, deci,centi, milli

49

Prefix och enheter (3.1)

Repetition - problemlösning

 

massa, längd, volym

50

Längd och skala (3.2)

 

Parallella linjer, stråle, sträcka, skala

51

Längd och skala (3.2)

Repetition

 

Förstoring, förminskning

52,52,1

JULLOV

   

2

Repetera geometriavsnittet

Påbörja 4.1 och 4.2

Kap. 3 och kap. 4

 

2-3

4.1 https://www.youtube.com/watch?v=MRCqLxn_2Oo

4.2

Tid och rörelse

https://www.youtube.com/watch?v=6a6v33dBsKc&index=24&list=PLsoSX3GymcNFCqZVXj5naVrwkpsrg3U2O&t=0s

4.3

Sträcka, tid och hastighet

https://www.youtube.com/watch?v=DUohruOYvKs&index=25&list=PLsoSX3GymcNFCqZVXj5naVrwkpsrg3U2O&t=0s

Se planering i classroom

 

4

4.4 Andel i bråkform

https://www.youtube.com/watch?v=hpbtnDIxtyo&list=PLsoSX3GymcNFCqZVXj5naVrwkpsrg3U2O&t=0s&index=26

Se planering classroom

 

5

4.5 Andel i procentform

https://www.youtube.com/watch?v=c-dar_k2Rs8&feature=youtu.be

 

4.6Andel i procentform 2

https://www.youtube.com/watch?v=SUAf2T11wv0&list=PLsoSX3GymcNFCqZVXj5naVrwkpsrg3U2O&index=28

Se classroom

 

 

Vad ska du lära dig under det här momentet?

 • Prefixen; kilo-, hekto-, deci-, centi- och milli

 • Enheter och enhetsomvandlingar för vikt, volym och längd

 • Skala (längdskala)

 • Vinklar, mäta vinklar, begrepp såsom vinkelsumma, sidovinklar, vertikalvinklar

 • Beräkna omkrets och area av fyrhörningar, trianglar och cirkel

 • koordinatsystem, x-axel, y-axel, origo, graf, proportionell
 • medelhastighet, andel, förkortning
 • enklaste form, förlängning, del, det hela,
 • procentform

 

Hur ska vi lägga upp undervisningen?

Genomgång, aktiviteter, arbetsblad, EPA 

 

Läxor: Varannan vecka

 

Hur ska du uppvisa dina kunskaper?

Vi kommer att genomföra ett prov på kapitel 3 och 4 efter genomgång av hela kapitel 4.Kopplingar till läroplanen

Geometri

 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.

 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tre-dimensionella objekt.

 • Metoder för beräkning av area och omkrets hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.

 • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.

Problemlösning

 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.

Algebra

 • Metoder för ekvationslösning.

Matriser

Lärandematris matematik

>>
E-nivå
>>>
C-nivå
>>>>
A-nivå
PROBLEMLÖSNING
Hur ska jag lösa uppgifterna? Förstår jag olika metoder?
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Jag kan lösa problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt. Jag väljer strategier och metoder anpassade till sammanhanget.
Jag kan lösa problem i bekanta situationer på ett fungerande sätt. Jag väljer strategier och metoder med god anpassning till sammanhanget.
Jag kan lösa problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt. Jag väljer mer generella strategier och metoder väl anpassade till sammanhanget.
BEGREPP
Vad betyder matteorden och hur hänger de ihop?
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Jag har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp samt kan föra enkla resonemang kring hur begreppen hänger ihop.
Jag har goda kunskaper om matematiska begrepp samt kan föra utvecklade resonemang kring hur begreppen hänger ihop.
Jag har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp samt kan föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
METODER
Kan jag göra olika beräkningar? Blir det rätt svar?
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Jag kan välja och använda i huvudsak fungerande metoder med viss anpassning till sammanhanget och med tillfredsställande resultat.
Jag kan välja och använda ändamålsenliga metoder med relativt god anpassning till sammanhanget och med gott resultat.
Jag kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva metoder med god anpassning till sammanhanget och med mycket gott resultat.
RESONEMANG
Kan jag resonera och följa tankarna i matematik?
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Jag för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av metoder och resultatens rimlighet.
Jag för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om val av metoder och resultatens rimlighet.
Jag för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om val av metoder och resultatens rimlighet.
KOMMUNIKATION
Hur ska jag förklara så att andra förstår vad jag menar?
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Jag kan redogöra för och samtala om hur jag tänker på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
Jag kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt som för resonemangen framåt.
Jag kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: