Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ellära och magnetism

Skapad 2021-01-14 08:32 i Almtunaskolan Uppsala
Grundskola 4 – 6 Fysik Teknik
Vi kommer utifrån undersökningar av statisk elektricitet via atomens uppbyggnad att lära begreppen ström, spänning, resistans och magnetism. Under lektionerna varvas teori med praktik och eleverna kommer på ett praktiskt sätt bekanta sig med ström, spänning och magnetism.

Innehåll

Ellära och magnetism 

Vi kommer utifrån undersökningar av statisk elektricitet via atomens uppbyggnad att lära begreppen ström, spänning, resistans och magnetism. Under lektionerna varvas teori med praktik och eleverna kommer på ett praktiskt sätt bekanta sig med ström, spänning och magnetism.


Under det här arbetsområdet ska du visa att du kan:

  • Beskriva magnetismens och elektricitetens upptäckt och vilken betydelse de har fått för människans levnadsvillkor.
  • Planera dina undersökningar.
  • Genomföra dina undersökningar på ett, säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
  • Dokumentera ditt arbete med text, bild och tabeller.
  • Förklara hur en magnet fungerar och vilken betydelse den har i hemmet och i samhället.
  • Beskriva sambandet mellan magnetism och elektricitet.
  • Ge exempel på tekniska lösningar i vardagen, där elektricitet används.
  • Skissa på enkel modell av en ficklampa, och tillverka en enkel modell.

 

Det kommer du få visa genom...: 

 • ... hur du genomför och planerar en undersökning utifrån enkla instruktioner.
 • ... din dokumentation av dina undersökningar med texter, bilder och tabeller.
 • ... hur du deltar i diskussioner om magneter/elektriska kretsar och dess egenskaper.
 • ... hur du beskriver upptäckten av magnetism/elektriciteten och hur det har påverkat utvecklingen i samhället.
 • ... hur du använder utrustningen för laborationer på ett säkert och riktigt sätt.

Du kommer att få visa dina dokumentationer i din NO-bok och skriva rapport på vissa laborationer. Du kommer att få läsa på dina anteckningar och visa vad du lärt dig i ett prov. Du kommer att få visa att du förstår genom din aktivitet i diskussioner i par, grupp eller helklass och hur du delar med dig av din kunskap till andra. Du deltar aktivt under laborationer, reflekterar och drar slutsatser av ditt resultat och använder utrustningen på ett säkert och riktigt sätt.

I tekniken kommer du, tillsammans med din labbpartner, tillverka en enkel ficklampa. Arbetet ska dokumenteras i NO-boken, med både skiss och text.


Du kommer att få lära dig: 

 • Du kommer få lära dig om elektricitet och olika begrepp för att förstå och förklara elektricitet.
 • Du kommer få lära dig om magnetism och hur det kan användas i samband med elektricitet. 
 • Du kommer att få träna på att genomföra undersökningar utifrån enkla instruktioner och planera dina egna undersökningar. 
 • Du kommer att få lära dig om olika historiska upptäckter och uppfinningar och vad de betytt för människan. 


Hur ska vi lära oss detta?:

 • Undersöka magneters egenskaper.
  • Jobba laborativt utifrån enkla planeringar.
  • Veta mer om magnetismens upptäckter och utveckling, samt vilken betydelse den har haft för människan och samhället.
  • Träna på att dokumentera dina undersökningar.
  • Göra enkla kopplingar med lampor och strömbrytare.
  • Undersöka vilka ämnen som leder ström och vilka som är magnetiska.
  • Undersöka hur elektricitet och magnetism kan samverka. 

    

Uppgifter

 • Vad fastnar på magneten?

 • Vad fastnar på magneten?

 • Vad fastnar på magneten?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
  Fy  4-6
 • Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
 • Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning.
  Tk  4-6
 • Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Fy  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Fy  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
  Fy  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
  Fy  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  C 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Fy  C 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
  Fy  C 6
 • Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  C 6
 • Eleven har goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp.
  Fy  C 6
 • I utvecklade och underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
  Fy  C 6
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
 • Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  C 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
  Tk  C 6
 • Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
  Tk  C 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: