Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ysolinas smågrupp 8AB

Skapad 2021-01-14 10:10 i Murgårdsskolan Sandviken
Anpassade övningar
Grundskola 6 – 8 Engelska
Lyssna och läsa: Reception och Tala, skriva samt samtala (produktion). Du ska öva med olika sort uppgifter för att förbättra dina hör- och läsförståelse förmåga. Du kommer att jobba med anpassade övningar i Gleerups 6 och Gleerups 7-8.

Innehåll

Planeringen är anpassad för följande elever Sihaam, Nimrod, Daniel, Maya, Mohammad, Saman, Hassan o ch Hana.

 

 

W 2 Unit 2 “SuperheroesLyssna på texten ID: a872, Jobba sedan med ord ID: a714 (innehåller flera uppgifter). Träna på wordlist när du är klar så att du lärt dig nya ord  

Läxa: du skriver en berättelse om ”superhero”. Du hittar uppgiften i Unikum. 

 

W 3 Lyssna på ID: a104 träna på wordlist när du är klar. Gör uppgifterna på ID:a771 (2aglossary, 2btranslate) skriv en berättelse i uppgiften. Du kommer att hitta uppgiften i Unikum. ”Me as a Superhero”

W 4: Läs “Wonder Woman” och “Buffy Summers” Id:a318. Jobba med uppgifterna ID:a213 (2a,2b,3)

Träna på wordlist när du är klar

 

5-8Du kommer att läsa en digital bok för att kunna utveckla din läsförståelse förmåga. Du kommer att titta på en film och diskutera innehållet. Dessutom kommer du att svara på några frågor om boken.

 

W 9 Sportlov 

 

W 10 Glosförhör på måndaggarJobba med din bokrecension/ jobba med ditt grammatikhäfte 

W 11 Glosförhör på måndaggar. Skriftligt prov om din bokrecension, anpassat prov till olika nivåer. 

W 12 Glosförhör på måndaggarFilmdiskussion: Du kommer att titta på en film och diskutera innehållet. Du att svara på några frågor om boken. Öva på att höra 

W 13 Glosförhör på måndaggar. Jobba med ditt grammatikhäfte och öva på att prata. 

W 14 påsklov 

W 15 Glosförhör på måndaggarHörförståelseprov, anpassat prov till olika nivåer 

W 16 Glosförhör på måndaggar. 

 

 

 

____________________________________________________________

Planeringen är anpassad för följande elever Sam, Viktor och Sahil.

 

W 2 Unit 3, Adventure(in Gleerups). Planering. Skriv vad du har gjort under jullovet (24 eller 25 dec). 

Jobba med uppgiften ID:a827 On topof the world. Lyssna och svara på frågorna. Du kommer att fina frågorna i Unikum. “Jordans questions”. 

 

 

Gör uppgifterna i ID a505. I första uppgiften ska du försöka hitta ett ord i texten, till exempel: a state (California). I den andra uppgiften ska du försöka para ihop ett ord med en förklaring. Till exempel: Previous = the onebefore 

 

Läs och gör uppgiften “Speak out your mind” ID a3817. Du hittar uppgiften i Unikum. (word-doc). Öva på glosorna: Wordlist ID:a827 

 

W 3 Öva på att lyssna ID:a9880 Lysssna på en indian kvinna och fyll i de tomma luckor, sedan öva på glos-förhör (word-list) ID:a827 (finns även i Unikum) 

Öva på att skriva ID:a2890 

 

W 4: Lyssna på texten ID a386 och svara på frågorna. Du kommer att hitta frågorna i Unikum. /Glos-förhör på torsdag 

Gör uppgiften: “Did you get it” ID: a738 och gör även följande uppgift “match upthe wordswith the right definitions”. 

Arbeta med grammatiken: ID a3018 Oregelbundna verb. Arbeta med texten Id: a684 and a6963 

 

W 5: Du kommer att läsa en digital bok för att kunna utveckla din läsförståelse förmåga.

 

W6 Fortsätter du läsa din bok.

W7-8 Hör- och läsförståelseprov på skolan. 

W9 sportlov

W 10 Glosförhör på måndaggar. Jobba med din bokrecension/ jobba med ditt grammatikhäfte.  

W 11 Glosförhör på måndaggar. Skriftligt prov om din bokrecension, anpassat prov till olika nivåer. 

W 12 Glosförhör på måndaggar. Filmdiskussion: Du kommer att titta på en film och diskutera innehållet. Du kommer att svara på några frågor relaterad till filmen. Öva på att höra. 

W 13 Glosförhör på måndaggar. Jobba med ditt grammatikhäfte och öva på att prata. 

W 14 påsklov 

W 15 Glosförhör på måndaggarHörförståelseprov, anpassat prov till olika nivåer 

W 16 Glosförhör på måndaggar. 

 

 

Uppgifter

  • Brev-A letter- Lägg ditt brev här.

  • Christmas Break

  • Bokrecension

  • Speak out your mind

Matriser

En
Ysolinas smågrupp 8AB

Skriva på engelska

F
E
C
A
Strukture
Texten saknar struktur. Innehållet blir svårförståeligt, inledning och avslutning saknas.
Texten har viss struktur. Saknar inledning eller avslutning.
Texten har klar en bra struktur med kort text samt inledning och avslutning.
Texten har en bra struktur, lång text med inledning och avslutning.
Innehåll
Förmedlar ett innehåll som är ytligt eller enformigt.
Innehållet är ganska kortfattat, men kan ändå bli intresseväckande, personligt och delvis utvecklat.
Innehållet är informativt, intressant och har ett brett perspektiv. Förklarar och ger en del exempel.
Texten är mycket innehållsrik och intressant. Beskriver, förklarar, diskuterar eller jämför.
Meningsbyggnad
Texten visar stora brister i meningsbyggnaden. Ofta svensk ordföljd.
Meningsbyggnaden är till stor del korrekt men enkel.
Meningsbyggnaden är korrekt och har en strävan efter variation.
Meningsbyggnaden är korrekt och varierad.
Grammatik
Texten visar stora brister i tillämpningen av grammatiska regler. Stör läsningen.
Texten har vissa brister i tillämpningen av grammatiska regler. Stör till viss del läsningen.
Texten har få grammatiska fel som inte stör läsningen.
Texten har få eller inga grammatiska fel.
Vocabulär-Orförråd
Använder ett enkelt begränsat ordförråd.
Använder ett relativt enkelt ordförråd men försöker variera sig.
Använder ett varierat ordförråd, till viss del anpassat till uppgiften.
Använder ett avancerat och varierat ordförråd som passar uppgiften.
Stavning
Stavningen i texten brister på sådant sätt att det stör förståelsen.
Stavningen i texten är relativt korrekt men felar ändå på sådant sätt att det stör förståelsen.
Texten innehåller få formella fel som inte stör förståelsen.
Texten har inga eller enstaka stavningsfel.

Tala på engelska

F
E
C
A
Meningsbyggnad
Det är svårt att förstå vad du menar.
Dina meningar är korta och enkla. Du gör en del grammatiska fel, men det går att förstå vad du menar.
Du försöker att variera ditt språk. Du gör lite längre meningar. Du kan uttrycka dig grammatiskt korrekt, men du gör det inte alltid.
Du formulerar dig varierat och det mesta som du säger är grammatiskt korrekt.
Innehåll
Du kunde inte diskutera utifrån uppgiften.
Du kunde redogöra för innehållet. Du gjorde relevanta kommentarer.
Du kunde redogöra för innehållet även med detaljer. Dina kommentarer var välgrundade.
Du kunde redogöra för innehållet med detaljer som gjorde diskussionen intressant. Dina kommentarer var både välgrundade och nyanserade.
kommunikativ förmåga
Ditt språk saknar flyt.
Du formulerar dig enkelt och begripligt.
Du formulerar dig tydligt och med visst flyt.
Du formulerar dig tydligt och med flyt

Hörförståelse- Lyssna

F
E
C
A
Kan förstå, tolka och återge innehållet i talat engelska
Eleven kan inte förstå det huvudsakliga innehållet.
Eleven förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i måttligt tempo.
Eleven förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i måttligt tempo
Eleven kan förstå helheten samt detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Kan använda strategier för att förstå det engelska talade språket. Kan även visa sin förståelse genom att kommentera och diskutera innehåll och detaljer.
Eleven kan inte redogöra än innehållet av det som hörs.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för innehåll på ett enkelt sätt. Eleven följer instruktioner med godtagbart resultat. Eleven använder sig av en strategi för att förstå det talade språket.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra, diskutera och kommentera innehåll och detaljer. Eleven använder flera strategier för att förstå det talade språket.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt med gott resultat agera utifrån instruktioner i innehållet. Eleven använder sig av flera strategier för att förstå det talade språket och lösa uppgifter.

Läsförståelse-läsa

F
E
C
A
Förmåga att förstå det man läser på engelska och tolka innehållet i olika slags texter, skönlitterära och faktatexter.
Du kan ej förstå vad du läser.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer av enklare språk.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Läsa och förstå vad som ska göras, kunna analysera, kommentera och diskutera vad som finns i olika slags texter
Du kan ej följa skrivna instruktioner
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att följa skriftliga instruktioner på ett enkelt sätt.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att följa skriftliga instruktioner.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att följa skriftliga instruktioner noggrant.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: