👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vampires and monsters

Skapad 2021-01-14 10:52 i Drottninghögsskolan Helsingborg
In this unit, you will watch video clips and write and read texts about monsters, zombies and vampires. You will learn how to draw a vampire bat and create a story about it. In your story, you will focus on adjectives and how they help describe nouns. Besides reading about classic and modern monsters, you will practise a dialogue from a film. Finally, you will listen to a zombie story.
Grundskola 4 – 6 Engelska
I detta arbetsområdet ska du titta på videoklipp, skriva och läsa texter om monster, zombies och vampyrer.

Innehåll

Syfte:

Eleverna ska bekanta sig med skräckgenren genom texter, videor och berättelser om vampyrer och monster. Arbetsområdet syftar också till att ge eleverna en ökad kunskap om klassiska och moderna vampyrer och monster, som de sedan ska använda i både muntliga och skriftliga sammanhang. 

Undervisningens innehåll:

 • genomgång av adjektiv
 • inlärning av glosor
 • arbete med lässtrategier till texter
 • skapa en egen fladdermus
 • en beskrivande texts innehåll och struktur
 • läsa texter högt för andra

Mål för undervisningen:

 • kunna rita en fladdermus enligt en instruktion på engelska
 • kunna diskutera vampyrer och monster i klassen
 • kunna förstå, muntligt och skriftligt, en berättelse om en vampyr
 • kunna skriva en beskrivande text om en fladdermus

Bedömning:

 • din kommunikation på engelska med andra i klassen
 • dina inlämnade uppgifter
 • din högläsning av olika engelska texter

Uppgifter

 • Let´s form sentences

 • Draw a bat

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6