👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

E-prov. Problemlösning, kombinatorik och mönster

Skapad 2021-01-14 10:57 i Regnbågsskolan Gullspång
Grundskola 6 Matematik
Kombinatorik, talmönster, lösa problem med hjälp av att rita en bild, prova sig fram och att teckna en ekvation.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Enkel kombinatorik i konkreta situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
E-prov. Problemlösning, kombinatorik och mönster

Når delar av målet
Når målet.
Metod, uppg. 1
Jag har en strategi för problemlösning i vardagliga situationer och formulerar mig matematiskt. Ex. En bok och en linjal kostar sammanlagt ... kr. Boken är ... kr dyrare än linjalen. Hur mycket kostar boken?
Metod och kommunikation, uppg. 2
Jag förstår frågan i textuppgiften och avgör om svaret är rimligt. Jag löser även problemet och drar någon relevant slutsats och använder strategin uppskatta och prova att lösa ett problem. Ex Av klassens 16 elever har 9 en bror och 11 en syster. Tre av eleverna har inget syskon. Hur många elever har både en bror och en syster?
Kommunikation - uppg. 3
Jag visar och använder och uttrycker kunskaper om hur ekvationer kan användas som redskap vid problemlösning. Jag formulerar en enkel ekvation utifrån ett problem. Ex. Ett tal är 23 större än ett annat tal. Talens summa är 95. Vilka är talen?
Kommunikation - uppg. 4
Jag tolkar och avbildar och fortsätter geometriska mönster. Ex Hur ser den femte figuren ut? Hur många stickor har den?
Mönster - uppg. 5
Jag tolkar och avbildar och fortsätter talföljder i ett mönster. Ex. Hur fortsätter talföljden? 100, 99, 97, 94, 90 .... Skriv de två följande talen.
Mönster - kombinatorik -uppg. 6
Alice har en röd tröja, en vit tröja och en svart tröja. Hon har även ett par blå jeans och ett par svarta jeans som hon kan välja mellan. På hur många olika sätt kan hon klä sig? Rita ett träddiagram och skriv ett uttryck för hennes sätt att klä sig.