👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Filmanalys

Skapad 2021-01-14 11:39 i Ärentunaskolan Uppsala
Grundskola 7 – 9 Svenska
Samtal och skrivning kring ungdomsfilm Filmanalys i sex steg

Innehåll

Beskrivning

Under momentet kommer vi att studera ungdomsfilm på samma sätt som vi skulle studerat litteratur. Vi kommer att förbereda lektionerna genom att se på film och diskutera vissa frågeställningar. Under lektionerna kommer vi att analysera filmernas budskap, moraliska ställningstagande och trovärdighet. Vi kommer också att göra korta skrivövningar kopplade till vissa scener i filmerna som vi fördjupar oss i.

Konkreta mål

Eleverna ska kunna diskutera kring ungdomsfilmers budskap.

Eleverna ska kunna jämföra innehållet i ungdomsfilmer med dagens ungdomsliv.

Eleverna ska kunna resonera kring de moraliska ställningstaganden som ungdomsfilmer gör.

Eleverna ska kunna skriva korta stycken som gestaltar tänkta karaktärer.

Eleverna ska kunna bearbeta sina texter efter lärares kommentarer.

Språkligt fokus

Språkligt fokus kommer att ligga vid att skriva gestaltande.

Bärande begrepp

Gestaltande

Karaktär

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  Sv  E 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Sv  E 9

Matriser

Sv
Filmanalys

Underlag saknas för bedömning
Elevens kunskaper bedöms vara mycket begränsade
Elevens kunskaper bedöms vara till viss del godtagbara
Elevens kunskaper bedöms vara till övervägande del godtagbara
Elevens kunskaper bedöms vara godtagbara
Elevens kunskaper bedöms vara goda
Elevens kunskaper bedöms vara mycket goda
Eleverna ska kunna diskutera kring ungdomsfilmers budskap.
Eleverna ska kunna jämföra innehållet i ungdomsfilmer med dagens ungdomsliv.
Eleverna ska kunna resonera kring de moraliska ställningstaganden som ungdomsfilmer gör.
Eleverna ska kunna skriva korta stycken som gestaltar tänkta karaktärer.
Eleverna ska kunna bearbeta sina texter efter lärares kommentarer.