Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

TEKNIK: pedagogisk planering

Skapad 2021-01-14 12:27 i Nyponrosens förskola Hudiksvall
Förskola
Tema teknik

Innehåll

Pedagogisk Planering 

Arbetsområde/tema/projekt: Teknik

Tidsperiod: JAN, FEB, MARS 2021

Förskolans namn: Nyponrosen

Grupp:Tallen

Barnens ålder:1-3år

År och datum: 2021-01-11

Planeringen Upprättad av: Elin och Marie

  

 

Vilket innehåll ska behandlas?

Teknik i vardagen. Upptäcka och undersöka vardagsteknik.

 

Vilka målområden i läroplanen berörs?
(se läroplans kopplingar nedan)Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?

Vi vill att barnen ska utveckla sin förmåga att upptäcka teknik i vardagen. Barnen kommer få utforska och skapa/konstruera/bygga olika material och tekniker.Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
Teknikfokus på samlingar/bokläsning, hitta filmer om teknik, och annat som kan inspirera baren. Ta tillvara på hela dagen för att upptäcka och prata om teknik såväl ute som inne.Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?

Lärlogg i unikum, pedagogiska dokumentationer. Pedagogerna är ansvariga.
-

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: