👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FYSIK - Rymden

Skapad 2021-01-14 12:55 i Hässelbygårdsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Fysik
Vi lever alla på planeten Jorden, en litet klot i det väldiga Universum. Med hjälp av teleskop, rymdresor och rymdsonder har vi lärt känna våra planetgrannar. Vi vet också att det ute i rymden föds, lever och dör stjärnor under fasansfulla omständigheter.

Innehåll

Innehåll

vi kommer att arbeta med området ”Rymdfart” . Här kommer du bland annat att arbeta med följande mål : 

  • Veta något om användning av olika satelliter
  • Kunna några olika funktioner hos en rymddräkt
  • Kunna viktiga fakta om jorden som planet
  • Räkna upp planeterna i ordning
  • Kunna skillnaden mellan stjärna, planet, dvärgplanet, asteroid, måne och komet
  • Veta något om jordens måne och våra landningar på denna
  • Kunna några fakta om de olika planeterna 
 •  Kunna något om rymdforskning och rymdsatsningar och syftet med dessa.  

 

RBETSSÄTT

 

Vi kommer arbeta med gemensamma genomgångar, filmer, diskussioner och arbete såväl enskilt som i grupp. Vi kommer bearbeta lärobokstexten och tillägna oss begreppen med hjälp av flera olika språkutvecklande metoder.

 

 BEDÖMNING OCH UTVÄRDERING

 

Underlag för bedömning och utvärdering är:

          

-          skriftliga inlämningsuppgifter ( såsom " Vårt solsystem" , "På väg att flytta till Mars")                                                           

-          hur du använder fysikens begrepp skriftligt och muntligt.

-          hur du motiverar dina argument och använder fakta. 

-          hur du deltar i diskussioner

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.
  Fy  7-9
 • Naturvetenskapliga teorier om universums uppkomst i jämförelse med andra beskrivningar.
  Fy  7-9
 • Universums utveckling och atomslagens uppkomst genom stjärnornas utveckling.
  Fy  7-9
 • Universums uppbyggnad med himlakroppar, solsystem och galaxer samt rörelser hos och avstånd mellan dessa.
  Fy  7-9
 • De fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Fy  7-9
 •  
 •  
 •  

 

 

Matriser

Fy
Bedömningsmatris FYSIK - Rymden

Rubrik 1

E
C
A
Samtala och diskutera
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör området med enkla motiveringar
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör området med utvecklade motiveringar.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör området med välutvecklade motiveringar
Söka information
Du kan söka natur­vetenskaplig information. Du kan föra enkla resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka natur­vetenskaplig information. Du kan föra utvecklade resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka natur­vetenskaplig information Du kan föra välutvecklade resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Använda information och anpassa framställning
Du kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter.
Du kan använda informationen på ett fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter.
Du kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter.
Fysikaliska sammanhang , begrepp, modeller och teorier
Du har grundläggande kunskaper om universums uppbyggnad och utveckling genom att använda begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper om universums uppbyggnad och utveckling genom att använda begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper om universums uppbyggnad och utveckling genom att använda begrepp, modeller och teorier.