Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tjej och Kill snack/spårkbruk Svalan-Labben

Skapad 2021-01-14 13:09 i Margretelunds fritidshem Österåker
Grundskola 2 Svenska
Samtala i smågrupper klass och könsvis

Innehåll

l:

 1. språk- och kunskapsutvecklande förhållningssätt

 2. Göra en aktivitet tillsammans allihopa, respektera varandra och få sin röst hörd. 

 3. Lösa konflikter själva. 

 

Vad?

Små grupper där eleverna får chans att utveckla sitt språk och förhållningssätt. 

Aktiviteter: Skriva, läsa , lyssna , skapa.  

 

Hur?

Samtala klassvis.

Pojkar 2c startar. Efter mellanmål. Armend och Tobias tar pojkarna. 

Flickorna tar Ellinor och Tobias. 

Specifik aktiviteter

Skriva ner 2-3 positiva ord. Och prata om det. 

Diskutera hur man kan lösa problem själva. 

dela smågrupper, diskutera om hur man kan lösa saker själva. 

 

Extra: 

Alla hjärtansdag , utmaning, säga en positiv sak och verkligen mena det till minst 2 st varje dag i en vecka. Reflektera: 

 

Hur märker ni att eleverna kommit olika långt i språkutvecklingen? 

I textform, vissa längre meningar , vissa enbart ord. Vissa hade svårt att komma på positiva saker. Vi fick stötta dom väldigt länge. 

 

Hur ser vi språkutvecklande potential på fritids? 

Vi ser en jättestor potential, få detta som en rutin. Mellis, hur man leker ute. Både styrda och ostyrda lekar. 

 

Vilka kunskaper behöver vi utveckla för att arbeta mer medvetet med elevernas språkutveckling? 

Inte ha bråttom, stanna upp och lägga extra tid på att de får uttrycka sig. Skapa rutin med lekar/möten , osv. 
Hur dokumenterar/utvärderar vi aktiviteten/temat? :

Foton, stickprover (samtal, mindre samlingar)

 

Eleverna fick skriva in positiva saker på papper. Där vi har dom sparade för att se utveckling till nästa gång. Vi personal har pratat mellan varandra om hur det gick. Mestadels gick bra, enstaka elever hade svårt att uttrycka sig, Däremot så fick vi väldigt intressanta diskussioner mellan barnen ett exempel 2 barn diskuterar vilka böcker de läst på fritiden där dom pratar om positiva saker i boken. Personal har haft små diskussioner med eleverna om hur det gick. Även eleverna har diskuterat med varandra om vad de har tyckt om denna grupp.

 

 

Resultat, nådde vi målet?

Killgruppen: Vi har skapat ett forum för killarna att kunna uttrycka sig tryggt. ( känna att dom kan säga vad dom tycker och känner ) Målet har uppfyllts för de barn som varit med, har fler barn som ska få chansen att vara med i denna grupp. 

Alla fick i upg att skriva 3 positiva saker, vilket alla gjorde.

Lösa konflikter själva: De är ett pågående arbete, vilket vi inte har uppnått ännu. 

Tjejgruppen: Vi har skapat ett forum där alla ska få skriva och säga sitt, var lite flummigt ibland mellan tjejerna. Vi är på rätt väg . 

Alla fick i upg att skriva 3 positiva saker, vilket alla gjorde.

Lösa konflikter själva: De är ett pågående arbete, vilket vi inte har uppnått ännu. 

 

 

 

 

Analys och utvärdering

Hur och varför gick det så här, hur går vi vidare?

Det gick bra med båda grupperna. Vi hade förberett och lagt upp en enkel och tydlig plan för eleverna. Alla elever fullföljde uppgifterna. 

Detta ser vi som en process där vi vill att eleverna ska få chansen att uttrycka sig och lära sig hur man tilltalar varandra och visar respekt för varandra. Genom att utveckla uppgifterna och utmana dom mer successivt så tror vi att det kommer bli bättre framöver. 

 

 

Armend,Tobias, Ellinor, Lena och Pernilla , Svalan och Labben  


Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: