Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koordinatsystem och lägesmått

Skapad 2021-01-14 13:37 i Tallbodaskolorna Linköping
Grundskola 4 – 6 Matematik
Koordinater behövs för att ange någons position. Du talar ofta om din position utan att du tänker på det. Koordinater används för att ange en specifik och unik position så att det aldrig blir något missförstånd. I det vardagliga livet används koordinater i exempelvis olika GPS system för att ange positioner.

Innehåll

Mål

Du ska kunna:

 • beskriva vad ett koordinatsystem är
 • avläsa och skriva koordinater för punkter
 • rita koordinatsystem och sätta ut punkter
 • läsa av och rita diagram med proportionella samband

 

Matteord du ska kunna:

 • koordinatsystem
 • koordinat
 • punkt
 • x-axel
 • y-axel
 • origo
 • rät linje

Hur vi kommer att arbeta för att nå målen:

 • Vi kommer att arbeta med rutinuppgifter i matematikboken.
 • Vi kommer att ha genomgångar i klassrummet.
 • Vi kommer att göra praktiska övningar för att få en ökad förståelse.

 

Bedömning:

 • Minitest gås igenom och återkoppling ges i direkt anslutning.
 • Eleverna får tillbaka sin slutdiagnos tillsammans med en bedömningsmatris. 
 • Momentet avslutas sedan med ett skriftligt prov. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Proportionalitet och procent samt deras samband.
  Ma  4-6
 • Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.
  Ma  4-6
 • Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Koordinatsystem

Dessa förmågor har du visat

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Problemlösning
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
Resonemang
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen.
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen.
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett välfungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen.
Begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om koordinatssystem, x och y i en koordinat.
Eleven har goda kunskaper om koordinatssystem, x och y i en koordinat.
Eleven har mycket goda kunskaper om koordinatssystem, x och y i en koordinat.
Kommunikation
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
Metoder
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget. (Ritar och anger punkter i ett koordinatsystem)
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget . (Ritar och anger punkter i ett koordinatsystem)
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget. (Ritar och anger punkter i ett koordinatsystem)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: