👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska planering år 8, Let's Talk Australia!

Skapad 2021-01-14 13:45 i Rinkebyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 9
The aim with this unit is to introduce you to the continent of Australia. Australia is a very interesting country in many ways. Not many know that Australia is both a continent and an Island! You are going to know a lot more about that in this unit. You are going to learn how to learn about Australian history, traditions in Australia, the indigenous people of Australia etc. You are also going to write a reflective essay comparing your life as a youth in Sweden versus being a youth in Australia.

Innehåll

1. Syfte med undervisningen - Varför gör du det här? Vilken nytta har du av det?

The aim with this unit is to introduce you to the continent of Australia. Studying Australia opens up many opportunities for you students to learn. Australia offers the opportunity to study geography due to its diverse landscape. It's also a superior opportunity to study animals and their habitats due to the many different Australian species. Australia is also home to an indigenous population that offers you as a student the opportunity to have a glimpse into othe Cultures and ancient ways of living (and also), perhaps,thinking.

 

2. Centralt innehåll - Vad ska du arbeta med?

Du ska:

Jobba för att förstå och tolka innehållet i talad engelska

 Utveckla din förmåga att förstå och tolka olika slags texter.

 •  Kommunikationens innehåll, aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
 •  Kommunikationens innehåll Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
 •  Kommunikationens innehåll Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
 •  Lyssna och läsa - reception Talad engelska och texter från olika medier.
 •  Lyssna och läsa - reception Talad engelska med viss regional och social färgning.
 •  Lyssna och läsa - reception Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.
 •  Lyssna och läsa - reception Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.
 •  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.

3. Arbetssätt - Hur ska du arbeta?

 • Du kommer att:
 • Läsa alla texter som finns i denna kapitel. 
 • Jobba med Diskutionsfrågor om varje text.
 • Hörförståelseövningar
 • Information om Australiens historia och aboriginerna.
 • Vokabulärövningar. Vi kommer att jobba språkutvecklande och "dyka ner" i de termer som är främmande för er och jobba extramycket med synonymer, antonymer och "kontexttränning"
 • Hörförståelseövningar.
 • Träna att skriva uppsatser engelska. Hur man använder kommatecken på engelska, prepositioner, genitiv.
 • Skrivstrategier när man skriver uppsats på engelska.
 • Förutom textboken kommer ni också att använda er av de  digitala övningar och texter som finns i Clio. 

Vi kommer att jobba med detta under 4 veckor, V. 3-6

V. 5 Kommer ni att få göra ett prov om kapitel Australia texter och ord.

v. 6 kommer ni att presentera, i par, ett arbete om Australiens urinvånare.

 

4. Hjälp - Hur får du stöd för att klara arbetet?

För att klara av den här delen av kursen kommer du att få all hjälp du behöver av mig, textboken och all information du kommer att finna via datorn och genom att använda Clio och de övningar som finns där till hjälp.

Du kommer också att få mycket inpå från våra lektioner och alla genomgångar i klassrummet.

Läxhjälpen kommer också att spela roll ifall du går på den. Där kan du hinna göra alla dina läxor och alla uppgifter vi ska sedan behandla i klassen. 

 

5. Redovisningsform - Hur och när ska du visa vad du kan?

Vi kommer att jobba med detta tema v.3-6

v.5, gör ni ett prov baserat på den information ni får från Happy boken och Clio.

v.6, då presenterar ni era arbeten.

Uppgifter

 • Vocabulary work

 • Packa för ditt äventyr! (Parom Australienarbete)

 • Skriva brev!

Matriser

Kunskapskrav i EN

E
C
A
Förstå engelska i tal.
Du behöver utveckla din förmåga att förstå tydligt talad engelska.
Du förstår det huvudsakliga innehållet i tydligt talad engelska i lugnt tempo.
Du förstår även viktiga detaljer i tydligt talad engelska i lugnt tempo.
Du förstår helheten, men även detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Du visar att du har förstått det du har hört genom att återberätta det viktigaste av innehållet.
Du kan återberätta innehåll och detaljer i det du hört , dvs lyckas att få fram det du vill ha sagt så att en engelsktalande person skulle kunna förstå.
Du kan diskutera det du har hört på välformulerad, varierad och tydlig engelska.
Du förstår och kan jobba efter enkla instruktioner du får på engelska.
Du förstår och kan arbeta efter instruktioner.
Du förstår och kan arbeta efter längre instruktioner.
Du kan uppfatta budskapet i stora drag i talad engelska utan att haka upp dig på enstaka ord som du inte förstår.
Du förstår det huvudsakliga budskapet i talad engelska.
Du förstår talad engelska väl.
Förstå engelska i text.
Du behöver utveckla din förmåga att förstå engelska i text.
Du förstår det huvudsakliga innehållet i enklare texter.
Du förstår även viktiga detaljer i texter vi läser.
Du kan diskutera innehållet i det du läst så att det framkommer att du har förstått texten väl.
Du visar att du har förstått det du läst genom att återberätta det viktigaste av innehållet.
Du kan återberätta innehåll och detaljer i det du läst på bra engelska, dvs med hela meningar.
Du kan diskutera det du har läst på välformulerad, varierad och tydlig engelska.
Tala engelska
Du behöver utveckla din förmåga att uttrycka dig muntligt.
Du pratar enkelt och begripligt och kan använda fraser och meningar för att få fram ditt budskap. Du kan prata ganska sammanhängande.
Du kan uttrycka dig ganska varierat, tydligt och sammanhängande.
Du använder ett varierat språk för att uttrycka det du vill eller behöver säga.
Du använder enkla ord och fraser för att få fram det du vill säga.
Du pratar med visst flyt och kan anpassa ditt språk ganska bra efter vem du pratar med.
Du pratar med mycket bra flyt och anpassar ditt språk mycket väl efter den du talar med och efter situationen.
Ibland löser du språkliga problem genom att förklarar på annat sätt eller hittar nya vägar för att förklara vad du menar.
Du löser språkliga problem genom att hitta nya vägar för att förklara vad du menar, t ex andra ord för samma sak.
Du använder flera olika strategier för att lösa språkliga problem på ett konstruktivt sätt.
Skriva engelska
Du behöver utveckla din förmåga att uttrycka dig skriftligt.
Du kan skriva enklare sammanhängande texter så att mottagaren begriper vad du menar.
Du skriver ganska varierat, tydligt och med en röd tråd.
Du formulerar dig varierat och med en tydlig röd tråd.
Du skriver meningar som man förstår, även om språket inte alltid är helt rätt.
Du har flyt i språket och kan formulera bra meningar.
Du har mycket bra flyt i språket och kan formulera korrekta och varierade meningar. Du använder ett rikt ordförråd.
Du kan anpassa din text efter vem som ska läsa den.
Du varierar ditt språk efter mottagare och situation med lätthet.
Kunskaper om kultur och traditioner i engelskspråkiga länder
Du visar att du kan en del om kultur och traditioner i olika delar av världen där engelska används.
Du visar att du har djupare kunskaper om kultur och traditioner i olika delar av världen där engelska talas.
Du visar att du har nyanserade kunskaper, dvs kan mycket om kultur och traditioner och kan dra slutsatser och göra jämförelser.