👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ma åk 1 Prima 1B kapitel 8, 9 och 10

Skapad 2021-01-14 14:04 i Östra Karups skola Båstad
Grundskola 1 Matematik
Du ska nu arbeta med matematik i boken Prima. Du ska få träna vidare mot målen som beskrivs i planeringen.

Innehåll

Centralt innehåll

Mål för arbetsområdet

Att du lär dig ...

 • storleksordna tal i talområdet 0-20
 • addition i talområdet 10-20 
 • subtraktion i talområdet 10-20
 • addition och subtraktion med hela tiotal
 • mäta längd i enheterna centimeter och meter
 • begreppet halv och att skriva det
 • begreppet volym och kan jämföra och uppskatta hur mycket en deciliter/liter är
 • använda enkla tabeller och stapeldiagram
 • storleksordna och skriva talen 0-100

 

Undervisning

Vi kommer att ...

 • laborera
 • spela spel
 • ha matematik i naturen
 • redovisa hur vi tänker med hjälp av matteord
 • samtala om olika strategier vid huvudräkning och problemlösning
 • arbeta i vår matematikbok
 • göra diagnoser

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3

Matriser

Ma
PRIMA kapitel 8, 9 och 10

Du är på väg mot målet
Du har nått målet
Talområdet 0-20
Du kan storleksordna talen 0-20.
Du kan addition i talområdet 0-20 (utan tiotalsövergång).
Du kan subtraktion i talområdet 0-20 (utan tiotalsövergång).
Hela tiotal
Du kan addition och subtraktion med hela tiotal.
Längd
Du kan mäta längd med enheterna cm och m.
Del av helhet
Du förstår begreppet halv och kan skriva det.
Volym
Du kan begreppet volym och kan jämföra och uppskatta dl / l.
Tabeller och diagram
Du kan göra en enkel tabell och visa resultatet i ett stapeldiagram.
Talområdet 0-100
Du kan storleksordna och skriva talen 0-100.