Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapande & Utforskande med skogen

Skapad 2021-01-14 14:30 i Sätralinjens fsk Sandviken
Förskola

Innehåll

Var är vi? (Syfte)

Det är nytt år och vi har utforskat/ undersökt klart sniglar och snäckor. Barngruppen behöver något nytt och utmanande, ett annat sätt att undersöka skogen på och det ska de få göra med skapande. 

 

Vart ska vi? (Mål)

Perioden som detta ska hålla på är under vårterminen. Målet är här att låta barnen få genom skapande och lek, få lära känna skogen på ett annat plan Samt att utveckla sitt skapande med olika material, att utvidga deras intresse för skogen och skapandet.

Genom att arbeta på detta sätt så kommer barnen få bekanta sig med ett bredare ämnesinnehåll, få utforma och prova sina hypoteser. (Karin Furness,2017, Formulera- Bild och projekt i Förskolan.)

 

Hur gör vi?

Först är ska barnen introduceras ordentligt i miljön som vi kommer vara mycket i, nämligen Ateljén.

Genom att tillföra olika verktyg som:

Lera, färger (flaskfärg & akvarell), kritor, tyg, garn, pennor av olika slag, sax, tejp, lupp, lärplattan osv. 

Använda skogen och det den har att erbjuda som skapande material. 

Vi kommer arbeta med detta inne som ute, då alla våra miljöer speglar temat.

Jag och barnen kommer tillsammans dokumentera processen av det barnen skapar.   

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: