Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä vt 19 åk 7 Ge Vatten ASv

Skapad 2012-02-16 15:50 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
LPP-mall framtagen för Lilla Järnåkraskolan, Vegaskolan, Järnåkraskolan och Klostergårdsskolan i Lund. Mallen är anpassad till Lgr 11.
Grundskola 8 Geografi
Vatten är förutsättning för liv. Var finns vatten? Olika typer av vatten? Hur använder vi vattnet på jorden? Vilka hot finns mot jordens vatten?

Innehåll

VATTEN Vt-15

Mål för elev

- kunna ge exempel på vattnets fördelning på jorden, hur vattnet används samt varför det är så viktigt för människan

- kunna redogöra för fenomen som havsströmmar, tidvatten och vågor

- förklara samband mellan hur vi människor lever och hur detta påverkar vatten och hav

- kunna placera några av världens större hav, floder och sjöar.

Innehåll

• Namn och läge på viktigare vatten,

• Sårbara platser och naturgivna risker och hot, konsekvenser det får för natur­ och kulturlandskapet.

• Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Genomförande

Under lektionerna kommer vi att ha genomgång, arbeta med atlas och uppgifter samt se film som handlar om havets olika livsmiljöer. Eleverna redovisar sina kunskaper i veckoförhör. 

Bedömning

Vi kommer bedöma din förmåga att

• redogöra för jordens vattenresurser och hur vi utnyttjar vattnet.

• resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ge förslag på hur vi bör agera i vardagen

• använda geografiska begrepp på ett fungerande sätt.

• placera kända hav, sjöar och floder 

Kursplanemål

• analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,

• utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen.

Matriser

Ge
Vatten

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Namngeografi och använda begrepp
Eleven kan använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven har grundläggande kunskaper om världsdelarnas namngeografi. Exempel: Du känner till de viktigaste vattnen och begreppen. Du kan till viss del förklara begreppen.
Eleven kan använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt. Eleven har goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi. Exempel: Du har goda kunskaper namngeografi och kan sätta begreppet i ett sammanhang.
Eleven kan använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt. Eleven har mycket goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi. Exempel: Du har mycket goda kunskaper i namngeografi och använder begreppen i både tal och skrift.
Förklara samband
Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in. Exempel: Du förklarar men du lämnar åt läsaren att dra slutsatser om förklaringen. ”Orsaken till att fiskefångsterna minskar är att människan har fiskat med...”
Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om olika hållbarhetsfrågor och redogör då för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in. Exempel: Du förklarar i något led men du lämnar åt läsaren att dra slutsatser om delar av förklaringen. Du länkar mer än orsak till en händelse. ”Orsaken till minskade fiskefångster är dels ...det beror på förbättrade... En annan orsak är...”
Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om olika hållbarhetsfrågor och redogör då för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in. Exempel: Du förklarar i flera led utan tankeluckor så att läsaren förstår din förklaring. Du ger också exempel på vilka orsaker dina slutsatser bygger på. ”Orsaken till minskade... är dels... det beror på att ... En annan orsak är att ...Det leder till... Tillsammans förstärker de ... så att...vilket i sin tur gör att...”
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: