👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kanelens Projektplan 3 2021

Skapad 2021-01-14 14:57 i 182341 Förskolan Kryddgården Stockholm Farsta
Förskola
Barnen har skapat processen om hur vatten kommer från Mälaren till kranen och lekt "Droppisar". Då rörde de på sig som vattendroppar och följde hela vägen från deras uppbyggda Mälaren till Kranen.

Innehåll

.

Vad (innehåll): 

Barnen har arbetat med en frågeställning " hur kommer vattnet till kranen?" Vi ville att med det här projektet skulle barnen får möjlighet att utveckla intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och hur människor, natur och samhälle påverkar varandra. 

 

 

Varför (syfte): 

 

Syftet med detta projekt är att ge barnen ett miljöperspektiv och ge dem verktyg för att förstå hur deras egen livsstil har betydelse. 

 

 

Hur (metod):

Vi blev intresserade av olika tips och idéer från Stockholm Vatten och Avfall som ser att detta är en grundläggande och livsnödvändig funktion i vår stad hur den fungerar. Frågeställningen passade utmärkt att väcka intressen hos barnen nu när vi ofta tvättar händerna pga. pandemin

Vi har börjar med att läsa en saga "Kim och vattenäventyret: hur kommer vattnet till kranen?" och diskuterat med barnen om sagan. Därefter har vi skapat hela processen med olika material i olika uttryckssätt som till exempel att rita, skapa bygga med olika material, måla och leka processen  Alla barn har medverkat i skapandet enligt deras förmågor och fått möjlighet att delta i projektet. Barnen har fått utmaningar att återberätta, beskriva, ställa frågor, dela med sig av sina tankar och idéer. Under processens gång har vi uppmärksammat barnen  matematik och diskuterat mycket om olika geometriska former. För att gå tillbaka till  barnens tankar kring vatten har vi  gjort en tankekarta tillsammans för att lägga till bilder så att barnen får en bättre förståelse under processen.  Pedagogerna  har varit lyhörda och lyssnat på barnen i denna process och hittat röda trådar för att gå vidare med projektet enligt barnens intresse och behov. Vårdnadshavarna har fått information kring det genom lärloggar och nyhetsinlägg via skolplattformen. Pedagogerna har reflekterat och dokumenterat projektet utifrån en reflektionsmall och har haft den som diskussionsverktyg för att kunna reflektera och analysera hur projektet fungerar och planerat hur vi skulle gå vidare med projektet.  

Projektet har  varit meningsfull. Alla barn har blivit uppmärksammade och blev medvetna om att det finns en process att vattnet kommer till kranen. De flesta har lärt sig hela kretsloppet på ett enkelt sätt och använt kunskapen i andra sammanhanger t ex i leken eller när de har byggt med lego, plus-plus osv. Även utomhus har de byggt processen och lekt Droppisar som handalat om hur vatten kommer från Mälaren till kranen. Föräldrarna har också berättat för pedagogerna om att barnen har pratat om processen hemma. Pedagogerna har fått en positiv feedback av föräldrarna om projektet.

Vi tänker att fortsätta arbeta med samma frågeställning och skapa processen med återvinningsmaterial. Detta gör vi för att få in hållbarhet, matematik och  läroplanens andra mål. Vi ska även använda digitala verktyg och söka mer kunskap kring det. 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18