👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Handlingsplan för Normer och värden 2020-2021.

Skapad 2021-01-14 14:58 i Hamregårds förskola Bollnäs
Förskola
Handlingsplan normer och värden 2020-2021

Innehåll

Nuläge

Till hösten ska vi fokusera på att skapa trygghet i barngruppen då många barn är nya.

Vad gör vi dagligen:

  • Grön flagg
  • Fokus på att känna trygghet på avdelningen
  • Kanin och igelkott - värdegrundsmaterial
  • Dela i mindre grupper
  • Barnen får vara medbestämmande i sin vardag 

Mål

Våra största mål är att skapa en trygghet hos varje barn, samt att få dem att känna trygghet med pedagoger och sina kompisar.

Att våga upptäcka och utforska på egen hand och tillsammans med gruppen.

Att arbeta i mindre barngrupper. 

Syfte

Syftet är att lägga grunden i arbetet med normer och värden genom att arbeta med tex kanin och igelkott. 

Genomförande

Samarbeta med de andra småbarnsavdelningarna samt att arbeta med mindre barngrupper.

Dokumentation under lärprocessen

Vi dokumenterar barns lärande genom att fota och filma via ipaden och sedan lägga ut på unikum. Alla i arbetslaget är delaktiga i dokumentationen. 

Ansvar

Alla i arbetslaget ansvarar för arbetet med barnen och deras lärande.

Uppföljning

Uppföljning sker löpande. Mindre utvärderingar vid arbetslagsplaneringar, samt en större utvärdering en gång per termin.