👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Insändare VT 2021 vecka 3-6

Skapad 2021-01-14 16:11 i Bäckahagens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 9
Området kommer att innehålla fakta om genre, argumentation och skrivande. Vi kommer arbeta med insändare i ca 3 veckor. Arbetet kommer att utmynna i att du skriver din egen insändare.

Innehåll

VAD SKA VI ARBETA MED?

insändare, fakta argumentation och skrivande

 

HUR SKA VI ARBETA?

Vi kommer att läsa olika insändare för att förstå hur de är uppbyggda. Vi kommmer att arbeta utifrån boken KONTAKT 1. Du kommer att få skriva din egen insändare.

 

VAD SKA DU LÄRA DIG?

Området ska lära dig att förstå hur en insändare är uppbyggd, vilket språk man använder när man skriver.

 

BEGREPP SOM DU SKA KUNNA?

Tes, argument, motargument, bemötande och sammanfattning.

HUR SKA DU VISA VAD DU HAR LÄRT DIG?

Du skall ha skrivit en egen argumenterande text

Du skall ha skrivit kamratrespons på en elevs text.

 

Uppgifter

  • Insändare och respons

  • Insändare och respons

  • Insändare

Matriser

Insändare

E
C
A
Innehåll
Texten fungerade i huvudsak som en insändare, genom att åsikten framgick och det fanns minst ett argument.
Texten fungerade relativt väl som en insändare, genom att åsikten framgick tydligt och det fanns flera argument, samt minst ett motargument.
Texten fungerade väl som en insändare, genom att åsikten framgick tydligt, det fanns flera välvalda argument, samt innehöll en diskussion med motargumentet.
Struktur
Insändaren var sammanhängande och begriplig med försök till inledning, diskussion och avslutning.
Insändaren var sammanhängande och strukturen var tydlig, genom inledning, diskussion och avslutning.
Insändaren var sammanhängande och välstrukturerad, genom passande inledning, diskussion och träffsäker avslutning.
Textbindning
Texten bands ihop på ett enkelt sätt med några bindeord.
Texten bands ihop på ett utvecklat sätt med flera bindeord, t.ex. för det första, för det andra, därför, eftersom, på grund av, slutligen...
Texten bands ihop på ett välutvecklat sätt med bindeord som var varierade och som band ihop och förenklade förståelsen som för det första, för det andra, därför, eftersom, på grund av, slutligen..., å ena sidan, å andra sidan...
Språk och skrivregler
Ordvalet var enkelt. Meningsbyggnaden bestod mestadels av huvudsatser. Stavning och användning av skiljetecken fungerade i huvudsak.
Ordvalet var varierat. Meningsbyggnaden bestod av huvudsatser och bisatser. Stavning och användning av skiljetecken fungerade relativt väl.
Ordvalet var varierat och träffsäkert, vilket lyfte texten. Meningsbyggnaden bestod av både långa och korta meningar. Stavning och användning av skiljetecken fungerade väl.
Kamratrespons
Din respons innehöll något om det som fungerade bra i texten.
Din respons innehöll flera exempel på det som fungerade bra och något förslag på hur texten kunde förbättras.
Din respons innehöll flera välutvecklade exempel på det som fungerade bra och några förslag på hur texten kunde förbättras.